Vuosiraportointi 2021

Verkkokauppa.comin vuosiraportointi 2021

Verkkokauppa.com on julkaissut neljä erillistä raporttia, jotka yhdessä muodostavat Verkkokauppa.comin vuosiraportoinnin vuodelta 2021. Raportit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. Raportoinnin osat ovat yhtiöesite, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista, hallinnointiraportti ja palkitsemisselvitys. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista käsittelee yhtiön vastuullisuustyötä ja sen etenemisestä vuoden 2021 aikana.


European Single Electronic Format, ESEF Tilinpäätös 2021
European Single Electronic Format, ESEF Tilinpäätös 2021, HTML-tiedosto

Verkkokauppa.com Oyj:n Tilinpäätös 2021 European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-raportissa tilinpäätöksen päälaskelmat ovat merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Verkkokauppa.comin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.