Toimintaperiaatteet ja politiikat

Toimintaperiaatteet ja politiikat

Sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on olennainen osa Verkkokauppa.comin kulttuuria, menestystä ja arvoja. Verkkokauppa.comin toimintaperiaatteet määrittävät yhtiön tavan toimia ja koskevat koko henkilöstöä ja johtoa. Lisäksi yhtiö odottaa kumppaneiltaan näiden toimintaperiaatteiden noudattamista. Yhtiön muut politiikat täydentävät ja tarkentavat toimintaperiaatteita.

PolitiikkaHyväksytty / päivitetty viimeksiHyväksyjä
Toimintaperiaatteet28.1.2021Hallitus
Supplier Code of Conduct / Toimittajien toimintaohje (englanniksi)14.7.2022Hallitus
Riskienhallintapolitiikka31.3.2020Hallitus
Tiedonantopolitiikka16.7.2021Hallitus
Ilmoitusmenettelyä koskeva politiikka (whistleblowing)16.8.2019Hallitus
Hallituksen työjärjestys15.7.2021Hallitus
Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys31.3.2020Hallitus
Korruption ja lahjonnan vastainen politiikka28.1.2021Hallitus
Sisäpiiriohje28.1.2021Hallitus
Tietoturvapolitiikka17.3.2020Johtoryhmä
Henkilöstöpolitiikka26.1.2021Johtoryhmä
Lähipiiripolitiikka31.3.2020Hallitus
Sisäisen tarkastuksen politiikka23.4.2020Hallitus
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys25.3.2021Yhtiökokous