Uncategorized release – 2019

Verkkokauppa.com Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 10.5.2019 klo 8.15

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankittava määrä on enintään 52 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,12 prosenttia Verkkokauppa.com Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 13.5.2019 ja lopetetaan viimeistään 31.8.2019. Hankittavat osakkeet on tarkoitus käyttää pääosin hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakeosuuden sekä avainhenkilöiden lisäosakeohjelman palkkio-osakkeiden maksamiseen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2019 hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiön omien osakkeiden hankintaan voidaan käyttää enintään 0,5 miljoonaa euroa ja osakekohtainen enimmäishankintahinta on 7,00 euroa/osake. Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu aikaisemmin yhtiötiedotteella 28.3.2019. Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä on kerrottu aikaisemmin yhtiötiedotteilla 16.5.2018 ja 21.12.2018.

Lisätietoja:
Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555


Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin