Yhtiötiedote – 2019

Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus hallituksen palkkioiden maksamiseksi

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 20.2.2019 klo 9.45

Verkkokauppa.com Oyj on 21.3.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella tänään luovuttanut hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille yhteensä 7 469 Yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta (VERK) osana hallituksen vuosipalkkioita.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2018 päätti, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:llä on hallussaan 57 164 omaa osaketta. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu aikaisemmin yhtiötiedotteella 21.3.2018.

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555


Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin