Yhtiötiedote – 2019

Verkkokauppa.com jatkoi kasvuaan ja paransi kannattavuuttaan kolmannella vuosineljänneksellä

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2019: Verkkokauppa.com jatkoi kasvuaan ja paransi kannattavuuttaan kolmannella vuosineljänneksellä

Verkkokauppa.com Oyj – osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 25.10.2019 klo 8.00

1.7.–30.9.2019 lyhyesti

 • Liikevaihto 121 miljoonaa euroa (7–9/2018:117), kasvua 3 %
 • Myyntikate 18,9 miljoonaa euroa (17,4), kasvua 9 %
 • Myyntikate 15,7 % liikevaihdosta (14,9 %)
 • Liiketulos 4,3 miljoonaa euroa (3,7)
 • Liiketulosprosentti 3,6% liikevaihdosta (3,2 %)
 • Katsauskauden tulos 3,2 miljoonaa euroa (2,6)
 • Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,06)
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt neljännesvuosittaisen osingon 0,051 euroa osaketta kohti
 • Yhtiö on päivittänyt tulosohjeistusta vuodelle 2019

             

KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/20197-9/2018Muutos%1-9/20191-9/2018Muutos%1-12/2018
        
Liikevaihto, tuhatta euroa120 560116 8743 %344 205321 9817 %477 833
Myyntikate, tuhatta euroa18 94917 3589 %51 67649 0875 %72 020
Myyntikate-%15,7 %14,9 %6 %15,0 %15,2 %-2 %15,1 %
Käyttökate, tuhatta euroa5 5884 96213 %10 61711 208-5 %18 414
Käyttökate-%4,6 %4,2 %9 %3,1 %3,5 %-11 %3,9 %
Liiketulos, tuhatta euroa4 3333 70217 %6 8237 377-8 %13 324
Liiketulos-%3,6 %3,2 %13 %2,0 %2,3 %-13 %2,8 %
Kauden tulos, tuhatta euroa3 2032 61523 %4 5754 891-6 %9 334

1.1.–30.9.2019 lyhyesti

 • Liikevaihto 344 miljoonaa euroa (1–7/2018: 322), kasvua 7 %
 • Myyntikate 51,7 miljoonaa euroa (49,1), kasvua 5 %
 • Myyntikate 15,0 % liikevaihdosta (15,2 %)
 • Liiketulos 6,8 miljoonaa euroa (7,4)
 • Liiketulosprosentti 2,0 % liikevaihdosta (2,3%)
 • Katsauskauden tulos 4,6 miljoonaa euroa (4,9)
 • Osakekohtainen tulos 0,10 euroa (0,11)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentumisen. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 7.10.2019, että Suomen BKT kasvaa 1,5 % vuonna 2019 ja 1,0 % vuonna 2020.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö on päivittänyt ohjeistustaan vuoden 2019 osalta ja odottaa liikevaihdon olevan 500–525 miljoonan euron välillä (478 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja liiketuloksen olevan 11–15 miljoonan euron välillä (13,3 miljoonaa euroa). Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 500-550 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen olevan 11-17 miljoonan euron välillä.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 3 % ja oli 121 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu vuositasolla on 7 %. Kasvustrategiansa mukaisesti yhtiö jatkaa kasvuaan markkinaa nopeammin ja kasvattaa samalla markkinaosuuksiaan. Kolmannen vuosineljänneksen myynnin kasvu saavutettiin onnistuneella sesonkimyynnillä, lisääntyneillä markkinointipanostuksilla sekä tehokkaalla kampanjoinnilla.

Kodinelektroniikan markkinan keskittyminen kolmelle isolle toimijalle jatkui, mikä piti markkinan erittäin kilpailtuna sekä hintavetoisena. Kodinelektroniikan markkina kasvoi GfK:n mukaan heinä-syyskuussa 2,5 %. Verkkokauppa.com jatkoi edelleen markkinointipanostuksiaan sekä kilpailukykyistä hinnoittelua. Näiden toimenpiteiden ansiosta yhtiö kasvoi markkinoita nopeammin useissa tuotealueissa. Vaikka myynti suurissa tuotekategorioissa heikkeni tiukan markkinatilanteen takia, kasvu oli vahvaa keskisuurissa ja pienissä kategorioissa – myynti kasvoi parhaissa tuotekategorioissa jopa 40 %. Kolmannen vuosineljänneksen myyntikate oli 15,7 % ja edellisvuotta korkeampi (Q3/2018 14,9 %). Kasvun ajurina toimivat pääosin hyvä myyntimix sekä markkinaosuuden kasvun kautta toimittajilta saadut paremmat sopimusehdot. Yhtiö saavutti myös historiansa korkeimman kolmannen neljänneksen liiketuloksen, 4,3 miljoonaa euroa (Q3/2018: 3,7 miljoonaa euroa), pääosin paremman myyntikatteen ansiosta. Kuten edellisinäkin vuosina, yhtiö odottaa toisen vuosipuoliskon olevan kannattavuudeltaan parempi kuin ensimmäisen vuosipuoliskon.

Verkkokauppa.comin suunnitelmia ja panostuksia ohjaavat vahva liikevaihdon kasvun tavoitteleminen sekä markkinaosuuksien jatkuva kasvattaminen. Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia löytääkseen uusia tuotealueita sekä mahdollisuuksia valikoiman laajentamiselle kasvun varmistamiseksi. Tuotealueisiin valmistellaan julkaistavaksi uusia alakategorioita vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla. Tällä hetkellä yhtiö keskittyy tulevaan myyntisesonkiin. Kuluneen kesäsesongin aikana yhtiö on panostanut merkittävästi muun muassa pyöräilyyn, grillaukseen sekä sisäilmalaitteisiin. Uusi palloilutuotteiden kategoria on suoriutunut odotusten mukaisesti ja tuonut uusia asiakkaita yhtiön verkkokauppaan ja myymälöihin. Alkavan sisäliikuntakauden odotetaan jatkavan tätä trendiä myös loppuvuoden osalta. Brändimainonnan seuraavat toimenpiteet näkyvät syksyn aikana televisiossa valtakunnallisten mainoskampanjoiden muodossa. Asiointikokemuksen parantaminen jatkuu muun muassa nettikaupan käytettävyyttä ja hakutoimintoja kehittämällä. Tämän lisäksi Jätkäsaaren myymälän tiettyjä osa-alueita uudistetaan ennen sesongin alkua asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Loppuvuoden osalta yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kireänä ja kilpailullisen hinnoittelun jatkuvan. Kilpailutilanteesta riippuen Verkkokauppa.com aikoo määrätietoisesti ja ensiluokkaisen matalia operatiivisia kulujaan hyödyntäen jatkaa markkinaosuutensa kasvattamista saavuttaakseen Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa johtavan aseman. Matkallaan kohti markkinajohtajuutta yhtiö vahvistaa jatkuvasti kilpailuetujaan ja parantaa asiakaskokemusta. Tuotteiden erinomainen saatavuus, tunnetuin brändi, monipuoliset toimitusvaihtoehdot sekä pääkilpailijoita laajempi valikoima ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja tämän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset tukevat tulevaisuuden kasvua kaupan siirtyessä verkkoon ja mobiiliin. Myös tänä vuonna arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy verkkoon. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12 %. Yhtenä virstanpylväänä Verkkokauppa.com valittiin parhaaksi suomalaiseksi verkkokaupaksi Postin syyskuussa teettämässä kuluttajatutkimuksessa.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Heinä-syyskuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 3,7 miljoonaa euroa ja oli 120,6 miljoonaa euroa (116,9). Erityisesti kasvoi pienten kodinkoneiden, urheilu- ja grillaustarvikkeiden, lelujen sekä suurten kodinkoneiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi Suomessa heinä-syyskuussa 2,5 %.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus kasvoi vertailuvuodesta. Sen tuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,3) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus pieneni 0,5 miljoonaan euroon (1,4). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat heinä-syyskuussa 8,1 % ja olivat 7,6 miljoonaa euroa (7,0). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, myymälöiden ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 7,2 % ja olivat 5,9 miljoonaa euroa (5,5). Verkkokauppa.com uudisti ja lisäsi markkinointipanostuksiaan edellisvuodesta, mikä aiheutti kulujen kasvua.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltaminen vaikuttaa tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin, poistoihin ja korkokuluihin. Standardia on sovellettu vertailuvuodelle 2018. Taseeseen kirjataan käyttöoikeuteen perustuva omaisuuserä ja velka. Kirjaamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin erillisessä 12.2.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Yhtiön liiketulos heinä-syyskuussa 2019 oli 4,3 miljoonaa euroa (3,7) ja kauden tulos 3,2 miljoonaa euroa (2,6).

Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,06).

Tammi-syyskuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 6,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 22,2 miljoonaa euroa ja oli 344,2 miljoonaa euroa (322,0). Erityisesti kasvoi pienten kodinkoneiden, oheislaitteiden, suurten kodinkoneiden, kellojen sekä urheilutarvikkeiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi Suomessa tammi-syyskuussa 2,2 %.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus kasvoi vertailuvuodesta. Sen tuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,2) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Verkkokauppa.com myi katsauskaudella erääntyneitä asiakasrahoitussaamisia osana riskienhallintaa. Luottotappiovaraus pieneni 0,5 miljoonaan euroon (1,4). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-syyskuussa 7,0 % ja olivat 23,5 miljoonaa euroa (21,9). Kasvu johtui pääasiallisesti myymälöiden, osto-osaston ja tietohallinnon kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 11,4 % ja olivat 18,0 miljoonaa euroa (16,1). Verkkokauppa.com uudisti ja lisäsi markkinointipanostuksiaan edellisvuodesta, mikä aiheutti kulujen kasvua.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltaminen vaikuttaa tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin, poistoihin ja korkokuluihin. Standardia on sovellettu vertailuvuodelle 2018. Taseeseen kirjataan käyttöoikeuteen perustuva omaisuuserä ja velka. Kirjaamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin erillisessä 12.2.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Yhtiön liiketulos tammi-syyskuussa 2019 oli 6,8 miljoonaa euroa (7,4) ja kauden tulos 4,6 miljoonaa euroa (4,9).

Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,11).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-syyskuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -2,0 miljoonaa euroa (-15,4). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin vaihto-omaisuuden pienemisestä, ostovelkojen lisääntymisestä ja myyntisaamisten vähenemisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.comin käytäntö on maksimoida kassa-alennusten käyttö nykyisessä korkoympäristössä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi tietohallinnon palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,2). Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-syyskuussa 2019 olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,0).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10–20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä kasvavaa liiketulosta ja 2,5–4,5 liiketulosprosenttia. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ First North Growth Finland -markkinapaikalla 5 188 764 kappaletta, mikä oli 11,5 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 4,455 euroa ja alin 2,85 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 3,76 euroa. Kauden osakevaihto oli 19,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,335 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 150 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 30.9.2019 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2019 aikana yhteensä 25 703 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 30.9.2019 oli 90 928 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,20 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2019). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiö perusti 16.5.2018 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) henkilö saa tietyn määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kolme sitouttamisjaksoa: 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita enintään hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 4 % ja oli syyskuun 2019 lopussa 688 (659). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Taina Suorsa nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2019 alkaen. Vesa Järveläinen nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi 1.1.2019 alkaen. Järveläinen jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Kalle Koutajoki nimitettiin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 21.12.2018. Koutajoki aloitti Verkkokauppa.comissa 25.2.2019. Talousjohtaja Jussi Tallgren jätti tehtävänsä 20.8.2019 ja yhtiön uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Mikko Forsell 2.9.2019 alkaen.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Mikko Forsell, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, kaupallinen johtaja
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja
 • Taina Suorsa, henkilöstöjohtaja
 • Kalle Koutajoki, myyntijohtaja

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2018 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2018. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 2 160 382,33 euroa eli 0,048 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,150 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset), yhteensä enintään 6 759 769,50 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 21.5.2019, 20.8.2019 ja 5.11.2019. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2019 hallitukseen valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Panu Porkka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Samuli Seppälä, Arja Talma ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2019 päätti maksaa osinkoa 0,048 euroa (yhteensä 2 160 382,33 euroa) osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 1.4.2019 ja maksupäivä 8.4.2019.

Hallitus päätti 10.5.2019 maksaa osinkoa 0,049 euroa osakkeelta (yhteensä 2 208 191,37 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 14.5.2019 ja maksupäivä 21.5.2019.

Hallitus päätti 9.8.2019 maksaa osinkoa 0,050 euroa osakkeelta (yhteensä 2 253 256,50 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 13.8.2019 ja maksupäivä 20.8.2019.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,150 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2019 aikana.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2019 tulosvaroituksen ja ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018. Verkkokauppa.com antoi 13.2.2019 tulosvaroituksen ja ennakkotietoja yhtiön vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018.

Verkkokauppa.com julkaisi 12.2.2019 IFRS vertailutiedot tilikaudelta 2017.

Verkkokauppa.com julkaisi 15.2.2019 IFRS-standardien mukaan päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Verkkokauppa.com tiedotti 1.7.2019 sopineensa yhteensä 20 miljoonan euron valmiusluottolimiiteistä (RCF). Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Hallitus päätti 25.10.2019 maksaa osinkoa 0,051 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 298 321,63 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.10.2019 ja maksupäivä 5.11.2019.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 25.10.2019 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 25.10.2019 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2019

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019, perjantaina 14.2.2020
 • Vuosikertomus 2019 julkaistaan verkossa viikon 10 aikana, 2020
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020, perjantaina 24.4.2020
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020, perjantaina 24.7.2020
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020, perjantaina 23.10.2020

Helsingissä 25. lokakuuta 2019

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Mikko Forsell, talousjohtaja
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Bank Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

 

VERKKOKAUPPA.COM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2019

   

Sisällysluettelo

1      Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

2      Päälaskelmat

2.1         Tuloslaskelma

2.2         Laaja tuloslaskelma

2.3         Tase

2.4         Rahavirtalaskelma

2.5         Laskelma oman pääoman muutoksista

3      Liitetiedot

3.1         Segmenttiraportointi

3.2         Liikevaihto asiakassopimuksista

3.3         Toiminnan kausiluontoisuus

3.4         Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

3.5         Käyttöoikeusomaisuuserät

3.6         Myyntisaamiset

3.7         Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

3.8         Osingot

3.9         Lähipiiritapahtumat

3.10      Vakuudet ja vastuusitoumukset

4      Lisäinformaatio

4.1         Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit

4.2         Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut

4.3         Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

 

1       Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2019 on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 7. maaliskuuta 2019 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2018.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 12.2.2019 erillisellä yhtiötiedotteella IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna. Yhtiötiedotteessa on kuvattu myös keskeisimmät muutokset laatimisperiaatteisiin.   

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty miljoonina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden käyttö

Tätä osavuosikatsausta laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

     

2       Päälaskelmat

2.1          Tuloslaskelma

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
      
Liikevaihto120 560116 874344 205321 981477 833
      
Liiketoiminnan muut tuotot118121401214389
Materiaalit ja palvelut-101 611-99 517-292 529-272 894-405 813
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-7 614-7 043-23 480-21 947-30 300
Poistot-1 255-1 261-3 794-3 831-5 090
Liiketoiminnan muut kulut-5 866-5 474-17 981-16 145-23 696
      
Liiketulos4 3333 7026 8237 37713 324
      
Rahoitustuotot5916279
Rahoituskulut-391-410-1 170-1 271-1 670
      
Tulos ennen veroja4 0003 2935 7156 11211 662
      
Tuloverot-797-678-1 141-1 222-2 328
      
Kauden tulos 3 2032 6154 5754 8919 334
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille3 2032 6154 5754 8919 334
      
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,070,060,100,110,21

2.2          Laaja tuloslaskelma

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
      
Kauden tulos3 2032 6154 5754 8919 334
      
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Realisoituneet käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista--- -
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista0-0 -15
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen--- -
Kauden laaja tulos3 2032 6154 5754 8919 319
      
Kauden laajan tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille3 2032 6154 5754 8919 319

2.3          Tase

Tuhatta euroa30.9.201930.9.201831.12.2018
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet6809091 067
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet2 2392 0661 970
Käyttöoikeusomaisuuserät19 69822 67021 764
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset275275275
Laskennalliset verosaamiset1 2091 1311 112
Myyntisaamiset1 3691 7071 544
Muut pitkäaikaiset saamiset438437438
Pitkäaikaiset varat yhteensä25 90929 19428 171
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus60 08151 86165 784
Myyntisaamiset13 38913 74615 266
Muut saamiset9329271 752
Tuloverosaamiset 709778199
Siirtosaamiset6 7946 6139 823
Rahavarat34 43225 97546 746
Lyhytaikaiset varat yhteensä116 33799 900139 570
    
Varat yhteensä142 246129 094167 741
    
Oma pääoma   
Osakepääoma100100100
Omat osakkeet-701-502-502
Käyvän arvon rahasto-33-33-33
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto25 67625 55425 585
Kertyneet voittovarat5 9035 1693 082
Kauden tulos4 5754 8919 334
Oma pääoma yhteensä35 52035 17937 565
    
Pitkäaikaiset velat   
Vuokrasopimusvelat20 62523 61622 753
Laskennalliset verovelat18918
Varaukset688675560
Pitkäaikaiset velat yhteensä21 33124 30023 331
    
Lyhytaikaiset velat   
Vuokrasopimusvelat3 7293 6983 592
Saadut ennakkomaksut3 5532 6644 301
Ostovelat58 93648 17380 695
Muut lyhytaikaiset velat6 2604 9004 077
Siirtovelat12 91610 18114 181
Lyhytaikaiset velat yhteensä85 39469 615106 845
    
Velat yhteensä106 72593 916130 176
    
Oma pääoma ja velat yhteensä142 246129 094167 741

2.4          Rahavirtalaskelma                        

 1-91-9/1-12/
Tuhatta euroa201920182018
Liiketoiminnan rahavirta    
Tulos ennen veroja5 7156 11211 662
Oikaisut   
Poistot ja arvonalentumiset3 7943 8315 090
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset---
Rahoitustuotot ja -kulut1 1651 2651 630
Muut oikaisut4333869
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta11 10711 24718 451
Käyttöpääoman muutos   
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)175 -668 -506
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+)5 725 -1 826 -7 384
Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+)5 703 -4 849 -18 772
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -21 755 -16 18421 276
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja956 -12 28113 065
Maksetut korot -44 -32 -38
Saadut korot579
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -1 127 -1 239 -1 632
Maksetut välittömät verot -1 750 -1 834 -2 543
Liiketoiminnan rahavirta -1 959 -15 3798 861
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -699 -533 -582
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -130 -457 -774
Investoinnit oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin---
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista57--
Investointien rahavirta -772 -990 -1 356
    
Rahoituksen rahavirta    
Vuokrasopimusvelkojen lisäys (+) / vähennys (-) -2 771 -2 951 -3 939
Maksetut osingot -6 614 -6 080 -8 195
Omien osakkeiden hankinta -198 -502 -502
Rahoituksen rahavirta -9 584 -9 533 -12 636
    
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) -12 314 -25 903 -5 131
    
Rahavarat tilikauden alussa46 74651 87851 878
Rahavarat tilikauden lopussa34 43225 97546 746


2.5          Laskelma oman pääoman muutoksista

A  OsakepääomaE  Kertyneet voittovarat 
B  Omat osakkeetF  Oma pääoma yhteensä
C  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   
Käyvän arvon rahasto   

 

Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2018 100-25 493 -1811 22236 797
Kauden tulos----4 8914 891
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista----15--15
Kauden laaja tulos yhteensä----154 8914 876
Osingonjako---- -6 080-6 080
Omien osakkeiden hankinta- -502--- -502
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot------
Osakeperusteiset maksut----8888
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -5020--5 992-6 494
Oma pääoma 30.9.2018 100 -50225 493 -3310 12135 179
       
       
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019 100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos----4 5754 575
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista---0-0
Kauden laaja tulos yhteensä---04 5754 575
Osingonjako---- -6 614 -6 614
Omien osakkeiden hankinta- -198--0 -198
Omien osakkeiden luovutukset - hallituspalkkiot--92--92
Osakeperusteiset maksut----101101
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -19892- -6 513 -6 619
Oma pääoma 30.9.2019 100 -70125 676 -3310 47735 520
       
       
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2018 100-25 493 -1811 22236 797
Kauden tulos----9 3349 334
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista--- -15- -15
Kauden laaja tulos yhteensä--- -159 3349 319
Osingonjako---- -8 195 -8 195
Omien osakkeiden hankinta- -502--- -502
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot--92--92
Osakeperusteiset maksut----5454
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -502920 -8 141 -8 551
Oma pääoma 31.12.2018 100 -50225 585 -1812 41637 565

3       Liitetiedot

3.1          Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

3.2          Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
Yhtenä ajankohtana119 164115 416340 077317 853470 971
Ajan kuluessa1 3961 4584 1284 1286 862
Liikevaihto yhteensä120 560116 874344 205321 981477 833

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot3122949487921 123
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot492521 4641 4572 019
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä8043462 4122 2493 142


3.3          Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

3.4          Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 7-94-6/1-3/10-12/7-9/
Tuhatta euroa20192019201920182018
      
Liikevaihto120 560107 848115 797155 852116 874
      
Liiketoiminnan muut tuotot118119164175121
Materiaalit ja palvelut -101 611 -92 521 -98 398 -132 919 -99 517
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -7 614 -8 114 -7 751 -8 352 -7 043
Poistot -1 255 -1 258 -1 281 -1 259 -1 261
Liiketoiminnan muut kulut -5 866 -5 884 -6 231 -7 551 -5 474
      
Liiketulos4 3331902 3015 9463 702
      
Rahoitustuotot591321
Rahoituskulut -391 -382 -397 -399 -410
      
Tulos ennen veroja4 000 -1911 9065 5503 293
      
Tuloverot -79737 -381 -1 106 -678
      
Kauden tulos 3 203 -1541 5254 4432 615
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille3 203 -1541 5254 4432 615
      
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,070,000,030,100,06


3.5          Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa30.9.201930.9.201831.12.2018
Kirjanpitoarvo 1.1.21 76424 58924 589
Lisäykset113257284
Uudelleenarvostukset701693716
Vähennykset-33--
Poistot ja arvonalentumiset-2 847-2 869-3 825
Kirjanpitoarvo kauden lopussa19 69822 67021 764

Tilikaudella 2018 ja 2019 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin sekä vuonna 2018 tapahtuneeseen muutokseen Jätkäsaaren vuokrasopimuksessa perustuen alkuperäisiin sopimusehtoihin.

3.6          Myyntisaamiset

 30.9.201930.9.201831.12.2018
Tuhatta euroaMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyserä
Erääntymättömät saamiset11 77012212 53715412 553212
1-60 päivää erääntyneet3 3462653 0181454 305173
61-120 päivää erääntyneet8556348150455136
Yli 121 päivää erääntyneet32329989983314
Yhteensä15 23447516 9001 44717 345535

3.7          Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

     
 30.9.2019, tuhatta euroaKäypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-sopimus-velat 
  
ArvostusryhmäTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)9  9
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266  266
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 807 1 807
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2751 807 2 082
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset 13 389 13 389
Rahavarat 34 432 34 432
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 47 821 47 821
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä27549 628 49 904
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  20 62520 625
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä  20 62520 625
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  3 7293 729
Ostovelat 58 936 58 936
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 58 9363 72962 665
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 58 93624 35483 290
     
     
     
 30.9.2018, tuhatta euroaKäypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-sopimus-velat 
  
ArvostusryhmäTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)9  9
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)285  285
Myyntisaamiset ja muut saamiset* 2 143 2 143
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2942 143 2 437
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset 13 746 13 746
Rahavarat 25 975 25 975
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 39 722 39 722
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä29441 865 42 159
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  23 61623 616
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä  23 61623 616
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  3 6983 698
Ostovelat 48 173 48 173
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 48 1733 69851 870
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 48 17327 31375 486
     
     
 31.12.2018, tuhatta euroaKäypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-sopimus-velat 
  
ArvostusryhmäTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)9  9
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266  266
Myyntisaamiset ja muut saamiset* 1 982 1 982
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2751 982 2 257
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset 15 266 15 266
Rahavarat 46 746 46 746
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 62 012 62 012
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä27563 994 64 269
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  22 75322 753
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä  22 75322 753
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  3 5923 592
Ostovelat 80 695 80 695
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 80 6953 59284 287
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 80 69526 344107 039

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2019 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.

3.8          Osingot

Katsauskauden ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2019  
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
 8.4.20190,048
 21.5.20190,049
 20.8.20190,050
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 6 614

 

2018  
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
 3.4.20180,044
 16.5.20180,045
 21.8.20180,046
 6.11.20180,047
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 8 195

3.9          Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

3.10        Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa30.9.201930.9.201831.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Yrityskiinnitykset-27 001-
Takaukset2 6523 6622 850
    
Muut vastuut ja vastuusitoumukset141414


4       Lisäinformaatio

4.1          Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

4.2          Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja.

 2019FY2018FY
 Q1Q2Q3Q42019Q1Q2Q3Q42018
           
Liikevaihto, tuhatta euroa115 797107 848120 560  102 693102 414116 874155 852477 833
Myyntikate, tuhatta euroa17 39915 32718 949  16 70615 02417 35822 93372 020
Myyntikate-%15,0 %14,2 %15,7 %  16,3 %14,7 %14,9 %14,7 %15,1 %
Käyttökate, tuhatta euroa3 5811 4485 588  3 9552 2914 9627 20518 414
Käyttökate-%3,1 %1,3 %4,6 %  3,9 %2,2 %4,2 %4,6 %3,9 %
Liiketulos, tuhatta euroa2 3011904 333  2 6631 0123 7025 94613 324
Liiketulos-%2,0 %0,2 %3,6 %  2,6 %1,0 %3,2 %3,8 %2,8 %
Kauden tulos, tuhatta euroa1 525-1543 203  1 8134622 6154 4439 334
 0         
Omavaraisuusaste, %26,527,725,6  29,928,627,823,023,0
Nettovelkaantumisaste, %-24,0-2,6-28,4  3,020,03,8-54,3-54,3
Henkilöstö kauden lopussa*657731688  681687659683683
           
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa0,030,000,07  0,040,010,060,100,21
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa0,030,000,07  0,040,010,060,100,21
Osakkeiden lukumäärä yhteensä45 065 13045 065 13045 065 130  45 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 130
Omien osakkeiden lukumäärä57 164101 00190 928  082 50071 36864 63364 633
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo45 003 68644 964 12944 944 056  45 065 13045 058 17945 046 43345 042 61645 042 616
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo45 096 26945 057 71245 057 712  45 065 13045 058 17945 096 43345 092 61645 092 616

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

4.3          Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKUMÄÄRITELMÄ PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE 

Liikevaihto - materiaalit ja palvelut

 
 Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.
 

MYYNTIKATE, %

 
(Liikevaihto - materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto
x 100Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE (EBITDA)Liiketulos + poistot + arvonalentumiset Käyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.
 

KÄYTTÖKATE (EBITDA), %

 
(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto
x 100Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

LIIKETULOS

 
Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
 Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen.
 

LIIKETULOS, %

 
Liiketulos/
Liikevaihto
x 100Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

OMAVARAISUUSASTE, %

 
Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma - saadut ennakot
 Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.
 

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

 
Korolliset velat + vuokrasopimusvelat -
rahat ja pankkisaamiset -
 korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
  
LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOSYhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet
  

 

Liitteet
Verkkokauppa.com Oyj IFRS osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019 - FIN

Takaisin yhtiötiedotteisiin