Tiedonantopolitiikka

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön tiedonantopolitiikan. Tiedonantopolitiikka määrittää ne yleiset periaatteet, joita yhtiö soveltaa kommunikaatiossaan pääomamarkkinaosapuolten kanssa. Nämä periaatteet on kuvattu alla pääpiirteittäin.

1. Tavoitteet ja periaatteet

Yhtiön viestinnän keskeiset periaatteet ovat oikea-aikaisuus, johdonmukaisuus, tasapuolisuus ja läpinäkyvyys.

Yhtiön sijoittajasuhdetoiminnon tarkoituksena on tukea Verkkokauppa.comin rahoitusvälineiden oikeaa arvonmuodostusta välittämällä rahoitusmarkkinoille johdonmukaista, oikeaa, olennaista ja luotettavaa tietoa Yhtiöstä varmistaakseen, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi läpinäkyvä ja selkeä kuva Yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta. Tavoitteena on taata, että kaikki markkinaosapuolet saavat Yhtiön kommunikoimat tiedot samanaikaisesti.

2. Kanavat

Verkkokauppa.comin verkkosivut (www.verkkokauppa.com) ovat pääasiallinen viestintäkanava ajantasaisen tiedon välittämisessä kaikille sidosryhmille. Verkkokauppa.comin tavoitteena on tarjota sivuillaan luotettavaa ja kattavaa tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean kuvan Yhtiöstä. Yhtiö asettaa myös sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä aineistoa saataville verkkosivuilleen.

Verkkokauppa.comin pörssitiedotteet julkaistaan ammattimaisen uutisjakelupalveluntarjoajan kautta (joka sisältää jakelun esimerkiksi Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille), sekä Yhtiön verkkosivuilla, jonne ne asetetaan saataville julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä. Lehdistötiedotteet julkaistaan keskeisille tiedotusvälineille ja Yhtiön verkkosivuilla. Verkkokauppa.comin tiedotteita voi tilata Yhtiön verkkosivuilla. Tiedotteet arkistoidaan 5 vuoden ajan ja taloudelliset sekä muut säännölliset raportit 10 vuoden ajan.

Verkkokauppa.comin virallinen raportointikieli on suomi. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

3. Hiljainen jakso

Verkkokauppa.com noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteiden, puolivuosikatsausten ja osavuosikatsausten julkistuksia. Tänä aikana Yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä anna haastatteluja tai kommentoi Yhtiön taloudellista tilaa tai Yhtiön tulevaisuudennäkymiä. Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat esitetään Yhtiön verkkosivujen sijoittajakalenterissa.

Jos jokin tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista hiljaisen jakson aikana, Verkkokauppa.com julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja päättää haastattelujen antamisesta tapauskohtaisesti, rajoittaen viestintänsä kuitenkin vain asiaankuuluvaan tapahtumaan.

4. Vastuuhenkilöt

Yhtiön taloudellista tilannetta ja julkistettuja tulevaisuudennäkymiä kommentoivat Yhtiön toimitusjohtaja (CEO) ja talousjohtaja (CFO). Lisäksi johtoryhmän jäsenet voivat antaa lausuntoja omaan vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa, esimerkiksi tuotteiden lanseeraamisessa, saamiensa toimintaohjeiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja pääsääntöisesti edustaa hallitusta. Yhtiön toimitusjohtaja tai muut johtajat eivät kommentoi Verkkokauppa.comin hallitukselle kuuluvia asioita.

Yhtiön talousjohtaja vastaa sijoittajasuhdetoiminnosta. Sijoittajaviestinnän tavoittaa osoitteesta: investors@verkkokauppa.com.

Yhtiön tiedotteet ovat saatavilla verkkosivuilta.

Verkkokauppa.com tiedonantopolitiikka (PDF)