Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa perusteluineen tai päätösehdotuksineen yhtiön hallitukselle kirjallisesti osoitteeseen:

Verkkokauppa.com Oyj
Hallitus, c/o hallituksen sihteeri
Tyynenmerenkatu 11, 6 krs.
00220 Helsinki

Jotta asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa, vaatimus tulee esittää riittävän täsmällisesti ja asian tulee olla osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva. Vaatimuksen katsotaan tulleen ajoissa sen sisällyttämiseksi yhtiökokouskutsuun, jos se on saapunut hallitukselle viimeistään 4.2.2022.