Sisäpiirihallinto

Verkkokauppa.comin sisäpiiriohjeet

Verkkokauppa.com Oyj (”Yhtiö” tai ”Verkkokauppa.com”) noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa pörssin sisäpiiriohjetta. Lisäksi Verkkokauppa.comin hallitus on vahvistanut yhtiölle oman sisäpiiriohjeen, joka täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Sisäpiiriläiset Verkkokauppa.comissa

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016, minkä seurauksena yhtiöllä ei ole enää velvollisuutta ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä. Julkinen sisäpiirirekisteri -sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen ja tiedot rekisterissä poistetaan 2.7.2017.

Verkkokauppa.com ei jatkossa ylläpidä pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä. Sen sijaan Verkkokauppa.com ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita sekä luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Verkkokauppa.comin rahoitusvälineillä, ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Julkisen sisäpiirirekisterin päättymisen myötä yhtiön velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia muuttui 3.7.2016 alkaen. Verkkokauppa.comissa liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi henkilöiksi on määritelty Yhtiönhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Verkkokauppa.com julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet yhtiötiedotteena viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamispäivästä. Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella täältä.

Johtohenkilöitä koskeva suljettu ikkuna

Yhtiön johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen henkilön lukuun), suoraan tai välillisesti, Verkkokauppa.comin rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa kalenterivuoden neljänneksen päättymisen ja yhtiön taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista seuraavan päivän välisen ajan (”Suljettu Ikkuna”). Suljettu Ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista ja julkistamispäivän.

Suljettua Ikkunaa sovelletaan myös henkilöihin, jotka ovat osallisina osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa tai joilla on säännöllinen pääsy yhtiön julkistamattomaan taloudelliseen tietoon.

Valvonta

Verkkokauppa.comin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakimies. Sisäpiirivastaavan tehtävänä on muun muassa:

  • MAR:in ja sisäpiirisääntöjen hallinnon ja soveltamisen yleinen organisointi sekä sisäpiiriasioiden valvonta;
  • sisäpiiriluetteloiden sekä johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriään koskevan listan ylläpito;
  • johtohenkilöiden sisäpiiritoimien ilmoittaminen Fivalle sekä muille olennaisille tahoille;
  • sisäpiiriasioita koskevan sääntelyn muutosten seuranta; sekä
  • koulutuksen ja neuvonnan järjestäminen.

Verkkokauppa.comin sisäpiiriohje on julkaistu yhtiön intranetissä.