Avainluvut

TULOSLASKELMATIETOJA

2017
IFRS
2018
IFRS
2019
IFRS
Liikevaihto, M€431,9477,8504,1
Myyntikate1, % liikevaihdosta14,515,114,7
Käyttökate (EBITDA), M€18,018,416,3
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta4,23,93,2
Liiketulos, M€13,513,311,3
Liiketulos, % liikevaihdosta3,12,82,2
Tilikauden tulos, M€9,49,37,8

TASETIETOJA

Oma pääoma, M€36,837,636,6
Korolliset nettovelat, M€-22,6-20,4-19,1
Vuokrasopimusvelat, M€ (IFRS 16)25,522,819,7
Taseen loppusumma, M€148,9167,7160,2

TUNNUSLUKUJA

Osakekohtainen tulos, € *0,210,210,17
Omavaraisuusaste, %25,123,023,4
Henkilöstö, kauden lopussa633683758
* Maksuttomasta osakeannista (osakesplit) päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.8.2015.

Katso yhtiön julkaistut tilinpäätökset tarkempien tietojen osalta.Kaavat

Myyntikate1, % liikevaihdosta
(Liikevaihto - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100
Käyttökate
Liikevoitto ennen poistoja
Liikevoitto, % liikevaihdosta
Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
Korolliset nettovelat
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pääomalainat - Rahat ja pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos
Tilikauden tulos / Osakkeiden määrä
Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), %
(Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat sekä poistoeron omanpääoman osuus), %
(Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100