Avainluvut

TULOSLASKELMATIETOJA

2017
IFRS
2018
IFRS
2019
IFRS
2020
IFRS
Liikevaihto, M€431,9477,8504,1553,6
Myyntikate1, % liikevaihdosta14,515,114,716,0
Käyttökate (EBITDA), M€18,018,416,324,6
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta4,23,93,24,4
Liiketulos, M€13,513,311,319,6
Liiketulos, % liikevaihdosta3,12,82,23,5
Tilikauden tulos, M€9,49,37,814,6

TASETIETOJA

Oma pääoma, M€36,837,636,640,5
Korolliset nettovelat, M€-22,6-20,4-19,1-21,2
Vuokrasopimusvelat, M€ (IFRS 16)25,522,819,718,0
Taseen loppusumma, M€148,9167,7160,2173,7

TUNNUSLUKUJA

Osakekohtainen tulos, € *0,210,210,170,33
Omavaraisuusaste, %25,123,023,424,5
Henkilöstö, kauden lopussa633683758818
* Maksuttomasta osakeannista (osakesplit) päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.8.2015.

Katso yhtiön julkaistut tilinpäätökset tarkempien tietojen osalta.Kaavat

Myyntikate1, % liikevaihdosta
(Liikevaihto - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100
Käyttökate
Liikevoitto ennen poistoja
Liikevoitto, % liikevaihdosta
Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
Korolliset nettovelat
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pääomalainat - Rahat ja pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos
Tilikauden tulos / Osakkeiden määrä
Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), %
(Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat sekä poistoeron omanpääoman osuus), %
(Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100