Avainluvut

TULOSLASKELMATIETOJA

2015
FAS
2016
FAS
2017
IFRS
2018
IFRS
Liikevaihto, M€343,7371,0431,9477,8
Myyntikate1, % liikevaihdosta15,115,614,515,1
Käyttökate (EBITDA), M€8,813,918,018,4
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta2,63,84,23,9
Liiketulos, M€7,712,613,513,3
Liiketulos, % liikevaihdosta2,23,43,12,8
Tilikauden tulos, M€5,410,19,49,3
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta1,62,72,22,0

TASETIETOJA

Oma pääoma, M€35,639,436,837,6
Korolliset nettovelat, M€-29,5-41,7-51,9-45,7
Vuokrasopimusvelat, M€ (IFRS 16)0025,522,8
Taseen loppusumma, M€81,3101,9148,9167,7

TUNNUSLUKUJA

Osakekohtainen tulos osakeantioikaistu, € **0,130,220,210,21
Omavaraisuusaste, %45,240,025,123,0
Henkilöstö, kauden lopussa538558633683

MUOKATUT TUNNUSLUVUT

Käyttöpääoma13,56,6-7,0-3,3
Laimennettu osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, €0,130,220,210,21
Osakekohtainen osinko (osakesplit oikaistu), € **0,150,1660,1820,198
* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
** Maksuttomasta osakeannista (osakesplit) päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.8.2015.

Kaavat

Myyntikate1, % liikevaihdosta
(Liikevaihto - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100
Käyttökate
Liikevoitto ennen poistoja
Liikevoitto, % liikevaihdosta
Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
Korolliset nettovelat
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pääomalainat - Rahat ja pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos
Tilikauden tulos / Osakkeiden määrä
Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), %
(Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Käyttöpääoma
Vaihto-omaisuus - Ostovelat + Myyntisaamiset - saadut ennakot
Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat sekä poistoeron omanpääoman osuus), %
(Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100