Yhtiötiedote – 2020

Verkkokauppa.comin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020: Vahva kannattavuuden kasvu, markkinaosuuden kasvaessa

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2020: Vahva kannattavuuden kasvu, markkinaosuuden kasvaessa

 Verkkokauppa.com Oyj – osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.4.2020 klo 8.00

1.1.–31.3.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 125 miljoonaa euroa (1–3/2019:116), kasvua 8,2 %
 • Myyntikate 19,4 miljoonaa euroa (17,4), kasvua 11,6 %
 • Myyntikate 15,5 % liikevaihdosta (15,0 %)
 • Liiketulos 3,4 miljoonaa euroa (2,3)
 • Liiketulosprosentti 2,7% liikevaihdosta (2,0%)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 3,8 miljoonaa euroa (2,3)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,0% liikevaihdosta (2,0%)
 • Katsauskauden tulos 2,4 miljoonaa euroa (1,5)
 • Osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,03)
 • Investoinnit 0,3 miljoonaa euroa (0,1)
 • Liiketoiminnan kassavirta 3,7 miljoonaa euroa (-11,2)
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt katsauskauden jälkeen toisen vuosineljänneksen osingon 0,053 euroa osaketta kohti
KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/20201-3/2019Muutos%1-12/2019
     
Liikevaihto, tuhatta euroa125 255115 7978,2 %504 113
Myyntikate, tuhatta euroa19 42017 39911,6 %73 874
Myyntikate-%15,5 %15,0 %3,2 %14,7 %
Käyttökate, tuhatta euroa4 6483 58129,8 %16 330
Käyttökate-%3,7 %3,1 %20,0 %3,2 %
Liiketulos, tuhatta euroa3 4182 30148,5 %11 290
Liiketulos-%2,7 %2,0 %37,3 %2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa3 7542 30163,2 %11 290
Vertailukelpoinen liiketulos %3,0 %2,0 %50,9 %2,2 %
Kauden tulos, tuhatta euroa2 4441 52560,2 %7 810
     
Investoinnit26695179,7 %1 245
Liiketoiminnan kassavirta3 683-11 185-132,9 %9 690

             

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentumisen. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuva epävarmuus on kasvanut merkittävästi etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Koronaviruksen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen on vaikea vielä arvioida.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 510–530 miljoonan euron välillä (504 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 12–15 miljoonan euron välillä (11,3 miljoonaa euroa vuonna 2019) vuonna 2020.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8 % ja oli 125 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen myynnin kasvu saavutettiin vahvalla verkkomyynnillä, tehokkaalla markkinoinnilla sekä kaikkien suurten kategorioiden hyvällä suoriutumisella. Suomen kodinelektroniikan markkinan keskittyminen jatkui. Samalla myös kuluttajakäyttäytyminen jatkoi muutostaan kaupan siirtyessä nopeasti verkkoon  Verkkokauppa.com hyödynsi kilpailuetujaan kasvaakseen markkinaa nopeammin, ja markkinaosuus kasvoi yhtiön arvion mukaan lähes kaikissa tuoteryhmissä. Hyödyntämällä kilpailijoita laajempaa tuotevalikoimaa sekä kilpailukykyisempää hinnoittelua yhtiö kasvatti kävijämääriään sekä myyntiä parhaiten suoriutuvissa tuoteryhmissä jopa 90 %.

Ensimmäisen vuosineljänneksen myyntikate oli 15,5 % ja edellisvuotta korkeampi (Q1/2019 15,0 %) johtuen myynnin hyvästä kehityksestä korkeamman katteen tuoteryhmissä sekä parantuneesta kategorianhallinnasta. Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli 3,8 miljoonaa euroa (Q1/2019: 2,3 miljoonaa) pääosin parempien katteiden sekä edullisena säilyneen kustannusrakenteen ansiosta. Yhtiön liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa (Q1/2019 2,3 miljoonaa euroa) ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, sisältäen mahdolliseen päälistalle siirtymiseen liittyviä asiantuntijakuluja.

Kannattavuuden parantamiseksi yhtiö on keskittynyt kategorianhallintaan sekä markkinoinnin tehostamiseen. Yhtiö jatkaa työtään toimitusketjun hallinnan sekä kategoriatyön optimoinnin ja automatisoinnin kehittämiseksi. Suunnitelmana on kehittää yhtiön kykyä jatkaa valikoiman laajentamista ja parantaa samalla yhtiön kustannusrakennetta. Kyseisten hankkeiden kehitystä tukee yhtiön vahva keskittyminen teknologian hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Laajempi ja jatkuvasti uudistuva valikoima houkuttelee uusia asiakasryhmiä sekä verkkokauppaan että myymälöihin ja kasvattaa niiden käyntimääriä. Viimeisin uusi alakategoria julkaistiin viime viikolla piha- ja puutarhakategoriassa. Kasvattaakseen jo vahvan brändinsä tunnettuutta Verkkokauppa.com lisää kuluttajanäkyvyyttään entisestään mainonnan avulla. Yhtiö jatkaa investointeja ja kehitystä verkkosivujensa käytettävyyden, hakutoimintojen sekä tuotetietojen parantamiseksi.

Yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kilpailtuna ja erikoisliikkeiden vähentymisen jatkuvan edelleen. Verkkokauppa.com on toteuttanut useita toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden koronavirusepidemian aikana. Tämänhetkinen koronavirustilanne on tuonut uuden murroksen vähittäiskauppaan, mikä tukee digitaalisten myyntikanavien kehitystä. Yhtiö on hyvässä asemassa tuleviin muutoksiin nähden. Tuotteiden erinomainen saatavuus, vahva bränditunnettuus, monipuoliset toimitusvaihtoehdot sekä pääkilpailijoita laajempi valikoima ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja lähitulevaisuudessa. Usean vuoden ajan tehty työ monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittämiseksi sekä fokus verkkokauppaan antavat yhtiölle selkeän kilpailuedun markkinoilla.

Verkkokauppa.com aikoo jatkaa markkinaosuutensa kasvattamista määrätietoisesti saavuttaakseen johtavan aseman Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa. On todennäköistä, että nykyinen yhden prosentin vauhti Suomen kivijalkakaupan siirtymisessä verkkoon tulee kiihtymään. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12–13 %, mikä on edelleen vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Yhtiön valmistelut siirtymisestä Nasdaq Helsingin päälistalle vuoden 2020 aikana etenevät suunnitellusti.


LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Tammi-maaliskuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 8,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 9,5 miljoonaa euroa ja oli 125,3 miljoonaa euroa (115,8). Erityisesti kasvoi, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifi-tuotteiden, TV ja videotuotteiden, kellojen sekä suurten kodinkoneiden myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus jatkoi kasvua, sen tuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,8) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus kasvoi hieman vuodenvaihteeseen verrattuna eli 0,6 miljoona euroa (0,5). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-maaliskuussa 11,2 % ja olivat 8,6 miljoonaa euroa (7,8). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, myymälöiden ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,8 % ja olivat 6,3 miljoonaa euroa (6,2). Liiketoiminnan muut kulut sisälsivät 0,3 miljoonaa euroa asiantuntijakuluja liittyen yhtiön mahdolliseen siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle.

Yhtiön liiketulos tammi-maaliskuussa 2020 oli 3,4 miljoonaa euroa (2,3), vertailukelpoinen liiketulos oli 3,8 miljoonaa euroa (2,3) ja kauden tulos 2,4 miljoonaa euroa (1,5). Vertailukelpoiseen tulokseen vaikutti päälistalle siirtymiseen liittyvien asiantuntijakulujen oikaiseminen yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (0,0).

Tuhatta euroa1-3/20201-3/20191-12/2019
    
Liiketulos3 4182 30111 290
 -  mahdolliseen siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle liittyvät kulut337--
Vertailukelpoinen liiketulos3 7542 30111 290

Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,03).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-maaliskuussa 2020 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (-11,2). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin käyttöpääoman lisääntymisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, ja näihin liittyviä palkkamenoja ja yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,0). Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Investoinnit tammi-maaliskuussa 2020 olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,1).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta 1.7.2019 alkaen.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla
5 000 413 kappaletta, mikä oli 11,1 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 4,15 euroa ja alin 2,49 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 3,49 euroa. Kauden osakevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,475 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 157 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 31.3.2020 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2020 aikana yhteensä 8 723 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 31.3.2020 oli 72 573 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,16 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2020). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiö perusti 16.5.2018 osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkio-ohjelma.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa oli kolme sitouttamisjaksoa: 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että ohjelmaan osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet. Ohjelman kohderyhmään kuuluu molemmilla sitouttamisjaksoilla noin kymmenen henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Henkilö on oikeutettu saamaan ohjelman perusteella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

Yhtiön lisäosakeohjelman 2018–2020 viimeistä sitouttamisjaksoa 2020–2022 ei toteuteta lainkaan, sillä se korvataan tällä uudella, perustetulla suoriteperusteisella lisäosakeohjelmalla 2020–2022.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 5,5 % ja oli maaliskuun 2020 lopussa 693 (657). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Mikko Forsell, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, kaupallinen johtaja
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja
 • Taina Suorsa, henkilöstöjohtaja
 • Kalle Koutajoki, myyntijohtaja

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

Taloudellinen kehitys ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa voivat vaikuttaa haitallisesti Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. Koronaviruspandemia on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen merkittävästi ihmisten elämään ja yritysten toimintaan Suomessa ja globaalisti. Koronaviruspandemia leviää edelleen ja sen lopullisia vaikutuksia on vaikea vielä arvioida tässä kohtaa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2020. Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö teki merkittäviä varotoimenpiteitä osallistujien terveyden turvaamiseksi. Samalla turvattiin osakkeenomistajien oikeudet. Yhteensä 22 osakkeenomistajaa oli edustettuna yhtiökokouksessa. Fyysisesti paikalla oli yhteensä alle kymmenen henkilöä, sisältäen paikalla olleet osakkeenomistajat, yhtiön edustajat, kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä teknistä henkilöstöä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Osinkoa päätettiin jakaa 0,052 euroa osaketta kohti (yhteensä 2 339 612,96 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,162 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 6.5.2020, 4.8.2020 ja 3.11.2020. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2020 hallitukseen valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi uudelleen Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset. 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.
Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle sekä vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen, Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti myös hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastus-, ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Christoffer Häggblom ja Samuli Seppälä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2020 päätti maksaa osinkoa 0,052 euroa (yhteensä 2 339 612,96 euroa) osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 9.4.2020.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,162 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2020 aikana.

Hallitus päätti 24.4.2020 maksaa osinkoa 0,053 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 388 451,89 euroa).

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com tiedotti 13.2.2020, että se selvittää parhaillaan mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin päälistalle vuoden 2020 aikana.

Verkkokauppa.com tiedotti 13.2.2020 uudesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään LiveStream-lähetyksenä suomeksi perjantaina 24.4.2020 klo 10.00, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 24.4.2020 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2020

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020, perjantaina 24.7.2020
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020, perjantaina 23.10.2020

Helsingissä 24. huhtikuuta 2020

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Mikko Forsell, talousjohtaja
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Bank Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


VERKKOKAUPPA.COM OYJ OSAVUOSIKATSAUKSEN TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. – 31.3.2020

Tuloslaskelma

  1-3/1-3/1-12/
Tuhatta euroaLiite202020192019
     
Liikevaihto1.3125 255115 797504 113
     
Liiketoiminnan muut tuotot 127164555
Materiaalit ja palvelut -105 835-98 398-430 239
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 619-7 751-32 595
Poistot -1 230-1 281-5 040
Liiketoiminnan muut kulut -6 280-6 231-25 504
     
Liiketulos 3 4182 30111 290
     
Rahoitustuotot 2364
Rahoituskulut -362-397-1 591
     
Tulos ennen veroja 3 0571 9069 763
     
Tuloverot -613-381-1 953
     
Kauden tulos  2 4441 5257 810
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
Yhtiön omistajille 2 4441 5257 810
     
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos    
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,050,030,17

Laaja tuloslaskelma

  1-3/1-3/1-12/
Tuhatta  euroa 202020192019
     
Kauden tulos 2 4441 5257 810
     
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi    
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista --0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen --0
Kauden laaja tulos 2 4441 5257 810
     
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
Yhtiön omistajille 2 4441 5257 810Tase

Tuhatta euroaLiite31.3.202031.12.2019
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet 672592
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 2652 381
Käyttöoikeusomaisuuserät1.5 17 98118 770
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 266266
Laskennalliset verosaamiset 1 1911 195
Myyntisaamiset1.6/1.7 2 1091 882
Muut pitkäaikaiset saamiset 425435
Pitkäaikaiset varat yhteensä 24 90925 521
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 61 81066 702
Myyntisaamiset1.6/1.7 14 13314 620
Muut saamiset 8311 143
Tuloverosaamiset  231278
Siirtosaamiset 7 2189 424
Rahavarat1.7 44 97642 495
Lyhytaikaiset varat yhteensä 129 199134 662
    
Varat yhteensä 154 107160 183
    
Oma pääoma   
Osakepääoma 100100
Omat osakkeet -701-701
Käyvän arvon rahasto -0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 73825 707
Kertyneet voittovarat 9 1903 647
Kauden tulos 2 4447 810
Oma pääoma yhteensä 36 77136 563
    
Pitkäaikaiset velat   
Vuokrasopimusvelat1.7 18 87419 676
Laskennalliset verovelat 77
Varaukset 716660
Pitkäaikaiset velat yhteensä 19 59720 343
    
Lyhytaikaiset velat   
Vuokrasopimusvelat1.7 3 7633 758
Saadut ennakkomaksut 4 0293 819
Ostovelat1.7 66 59373 068
Muut lyhytaikaiset velat 5 2417 892
Siirtovelat 18 11214 741
Lyhytaikaiset velat yhteensä 97 739103 277
    
Velat yhteensä 117 336123 620
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 154 107160 183

Rahavirtalaskelma                                    

 1-3/1-3/1-12/
Tuhatta euroa202020192019
Liiketoiminnan rahavirta    
Tulos ennen veroja3 0411 9069 763
Oikaisut   
Poistot1 2301 2815 040
Rahoitustuotot ja -kulut3603871 527
Muut oikaisut45194476
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta4 6773 76816 806
Käyttöpääoman muutos   
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -21773 -335
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+)3 1175 8311 653
Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+)4 8926 623 -918
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -7 864 -26 502 -3 650
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja4 605 -10 20713 557
Maksetut korot -18 -13 -59
Saadut korot237
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -344 -384 -1 483
Maksetut välittömät verot -562 -583 -2 333
Liiketoiminnan rahavirta3 683 -11 1859 690
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -72 -8 -1 016
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -194 -43 -186
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista--57
Investointien rahavirta -266 -51 -1 145
    
Rahoituksen rahavirta    
Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-) -936 -935 -3 690
Maksetut osingot-- -8 908
Omien osakkeiden hankinta-- -198
Rahoituksen rahavirta -936 -935 -12 796
    
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒)2 481 -12 170 -4 251
    
Rahavarat kauden alussa42 49546 74646 746
Rahavarat kauden lopussa44 97634 57642 495Laskelma oman pääoman muutoksista

A  OsakepääomaE  Kertyneet voittovarat 
B  Omat osakkeetF  Oma pääoma yhteensä
C  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   
Käyvän arvon rahasto   


Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2020100 -70125 707 011 45736 563
Kauden tulos----2 4442 444
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista------
Kauden laaja tulos yhteensä----2 4442 444
Osingonjako---- -2 340 -2 340
Omien osakkeiden hankinta------
Omien osakkeiden luovutukset - hallituspalkkiot--31--31
Osakeperusteiset maksut----7373
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä--31- -2 266 -2 236
Oma pääoma 31.3.2020100 -70125 738-11 63436 771

 

Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos----7 8107 810
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista---33-33
Kauden laaja tulos yhteensä---337 8107 843
Osingonjako---- -8 908 -8 908
Omien osakkeiden hankinta- -198--- -198
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot--122--122
Osakeperusteiset maksut----139139
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -1981220 -8 769 -8 845
Oma pääoma 31.12.2019100 -70125 707011 45736 563

 

Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos----1 5251 525
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista-----0
Kauden laaja tulos yhteensä----1 5251 525
Osingonjako---- -2 160 -2 160
Omien osakkeiden hankinta-----0
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot--31--31
Osakeperusteiset maksut----3939
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä--31- -2 121 -2 091
Oma pääoma 31.3.2019100 -50225 615 -3311 82037 000

 

 Liitetiedot

1.1          Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2020 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 4. maaliskuuta 2020 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole ottanut raportointikaudella 2020 käyttöön uusia laskentaperiaatteita, joilla olisi merkittävää vaikutusta tähän osavuosikatsaustiedotteeseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö sekä toimenpiteet koronviruspandemian johdosta

Tätä osavuosikatsausta laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

Yhtiö on aloittanut toimenpiteen liiketoiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi useilla toimenpiteillä. Epidemiaan liittyvät päivittäinen seuranta ja raportointi ovat yhtiössä käytössä. Taloudellisia vaikutuksia on vielä varhaista arvioida. Yhtiön nykyinen kassa sekä voimassaolevat käyttämättömät luottolimiitit (20 miljoonaa euroa) tukevat liiketoiminnan jatkuvuutta myös poikkeusoloissa.

1.2          Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

1.3          Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.


Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista

 1-3/1-3/1-12/
Tuhatta euroa202020192019
Yhtenä ajankohtana124 393114 540498 343
Ajan kuluessa8621 2575 770
Liikevaihto yhteensä125 255115 797504 113

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

 1-3/1-3/1-12/
Tuhatta euroa202020192019
Suomi105 091  103 928442 540
Muu maailma20 164 11 86961 573
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti125 255115 797504 113

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

    
 1-3/1-3/1-12/
Tuhatta euroa202020192019
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot4393211 293
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot4425111 983
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä8818323 276

1.4          Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

1.5          Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa31.3.202031.12.2019
Kirjanpitoarvo 1.1.18 77021 764
Lisäykset-113
Uudelleenarvostukset195700
Vähennykset-56-33
Poistot ja arvonalentumiset-928-3 774
Kirjanpitoarvo kauden lopussa17 98118 770

Tilikausilla 2019 ja 2020 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin.

1.6          Myyntisaamiset

 31.3.202031.12.2019
Tuhatta euroaMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyyntisaamisetTappiota koskeva vähennyserä
Erääntymättömät saamiset12 43120912 226101
1-60 päivää erääntyneet4 1152824 399331
61-120 päivää erääntyneet25569419110
Yli 121 päivää erääntyneet38381717
Yhteensä16 83959717 061559

1.7          Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

31.3.2020, tuhatta euroaKäypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-sopimus-velat 
Arvostusryhmä 
Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)---
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266--266
Myyntisaamiset ja muut saamiset-2 533-2 533
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2662 533-2 800
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset-14 133-14 133
Rahavarat-44 976-44 976
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä-59 109-59 109
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä26661 643-61 909
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat--18 87418 874
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä--18 87418 874
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat--3 7633 763
Ostovelat-66 593-66 593
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä-66 5933 76370 357
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä-66 59322 63789 231


31.12.2019, tuhatta euroaKäypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-sopimus-velat 
Arvostusryhmä 
Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)---
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266--266
Myyntisaamiset ja muut saamiset-2 317-2 317
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2662 317-2 583
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset-14 620-14 620
Rahavarat-42 495-42 495
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä-57 116-57 116
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä26659 432-59 698
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat-19 67619 676
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä --19 67619 676
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat --3 7583 758
Ostovelat -73 068-73 068
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä -73 0683 75876 826
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä-73 06823 43496 502

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.


1.8          Osingot

Katsauskauden aikana päätetyt maksettavat osingot ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2020  
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
 9.4.20200,052
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 2 340
   
2019  
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
 8.4.20190,048
 21.5.20190,049
 20.8.20190,050
 5.11.20190,051
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 8 908

1.9          Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön lähipiiriin kuuluu hallituksen jäsen Samuli Seppälä, joka raportointihetkellä 31.3.2020 omisti yhtiön osakkeista ja äänistä 49,1%.

Tuhatta euroa1-3/20201-12/2019
Tavaroiden ja palveluiden myynti  
Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen1546
   
Tavaroiden ja palveluiden osto  
Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään6-


Tuhatta euroa31.3.202031.12.2019
Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot  
 Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään67
   
 Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään-2

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Henkilö on oikeutettu saamaan ohjelman perusteella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

1.10        Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa31.3.202031.12.2019
Omasta puolesta annetut vakuudet  
Takaukset2 2582 652
   
Muut vastuut ja vastuusitoumukset1111

Takaukset liittyvät vuokravakuuksiin, tullivakuuteen ja rembursseihin. Muut vastuut ja vastuusitoumukset jäännösarvovastuisiin.


1.11        Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

1.12        Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö selvittää parhaillaan mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin päälistalle vuoden 2020 aikana.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.


            LISÄINFORMAATIO

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 1-3/10-12/7-9/4-6/1-3/
Tuhatta euroa20202019201920192019
      
Liikevaihto125 255159 908120 560107 848115 797
      
Liiketoiminnan muut tuotot127153118119164
Materiaalit ja palvelut -105 835 -137 710 -101 611 -92 521 -98 398
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 619 -9 115 -7 614 -8 114 -7 751
Poistot -1 230 -1 246 -1 255 -1 258 -1 281
Liiketoiminnan muut kulut -6 280 -7 523 -5 866 -5 884 -6 231
      
Liiketulos3 4184 4674 3331902 301
      
Rahoitustuotot225913
Rahoituskulut -362 -421 -391 -382 -397
      
Tulos ennen veroja3 0574 0484 000 -1911 906
      
Tuloverot -613 -812 -79737 -381
      
Kauden tulos 2 4443 2363 203 -1541 525
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille2 4443 2363 203 -1541 525
      
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,050,070,070,000,03

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja


 2020 2019 
 Q1Q2Q3Q4FY 2020Q1Q2Q3Q4FY 2019
           
Liikevaihto, tuhatta euroa125 255    115 797107 848120 560159 908504 113
Myyntikate, tuhatta euroa19 420    17 39915 32718 94922 19873 874
Myyntikate-%15,5 %    15,0 %14,2 %15,7 %13,9 %14,7 %
Käyttökate, tuhatta euroa4 648    3 5811 4485 5885 71316 330
Käyttökate-%3,7 %    3,1 %1,3 %4,6 %3,6 %3,2 %
Liiketulos, tuhatta euroa3 418    2 3011904 3334 46711 290
Liiketulos-%2,7 %    2,0 %0,2 %3,6 %2,8 %2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa3 754    2 3011904 3334 46711 290
Vertailukelpoinen liiketulos%3,0 %    2,0 %0,2 %3,6 %2,8 %2,2 %
Kauden tulos, tuhatta euroa2 444    1 525-1543 2033 2367 810
           
Korollinen nettovelka, tuhatta euroa-22 339    -8 869-895-10 078-19 061-19 061
Investoinnit, tuhatta euroa266    95751273721 245
           
Omavaraisuusaste, %24,5%    26,5%27,7%25,6%23,4%23,4%
Nettovelkaantumisaste, %-60,8%    -24,0%-2,6%-28,4%-52,1%-52,1%
Henkilöstö kauden lopussa*693    657731688758758
           
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa0,05    0,030,000,070,070,17
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa0,05    0,030,000,070,070,17
Osakkeiden lukumäärä yhteensä45 065 130    45 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 130
Omien osakkeiden lukumäärä72 573    57 164101 00190 92881 29681 296
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo44 987 083     

 

45 003 686
 

 

44 964 129
 

 

44 944 056
 

 

44 944 424
44 944 424
Laimennusvaikutuk-sella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo45 527 083    45 096 26945 057 71245 057 71245 042 00744 042 007

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKUMÄÄRITELMÄ PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE 

Liikevaihto - materiaalit ja palvelut

 
 Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.
 

MYYNTIKATE, %

 
(Liikevaihto - materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto
x 100Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE Liiketulos + poistot + arvonalentumiset Käyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.
 

KÄYTTÖKATE  %

 
(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto
x 100Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

LIIKETULOS

 
Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
 Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen ja on keskipitkän aikavälin tavoitteissa käytettävä keskeinen mittari
 

LIIKETULOS %

 
Liiketulos/
Liikevaihto
x 100Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄTOlennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät kuten suunniteltuun listautumiseen liittyvät menot, uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut sisältäen henkilöstön irtisanomiskorvaukset ja muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät erät, käyttöomaisuuden arvonalentumistappiot, käyttöomaisuuserien/liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan liittyvät transaktiokulut, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut  
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS

 

 
Vertailukelpoinen liiketulos on tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Vertailukelpoisen liiketuloksen avulla voidaan vertailla eri tilikausilla toteutunutta liiketulosta ilman olennaisesti tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomien erien vaikutusta
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS, %Vertailukelpoinen liiketulos/liikevaihto 

 

x 100
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti mittaa Verkkokauppa.comin vertailukelpoista operatiivista kannattavuutta
 

OMAVARAISUUSASTE, %

 
Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma - saadut ennakot
 Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.
KOROLLINEN NETTOVELKAVuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamiset Tunnusluku kuvaa Yhtiön velkaantuneisuutta
 

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

 
Vuokrasopimusvelat -
rahat ja pankkisaamiset -
 korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
INVESTOINNITTaseen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäykset tilikauden aikana Investoinnit tunnusluku antaa lisätietoa operatiivisen liiketoiminnan rahavirtatarpeista
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
 Tunnusluvut kuvaavat Yhtiön tuloksen jakautumista omistajilleen.

 
LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOSYhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet
  

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa1-3/20201-3/20191-12/2019
    
Liiketulos3 4182 30111 290
 -  mahdolliseen siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle liittyvät kulut337--
Vertailukelpoinen liiketulos3 7542 30111 290

Liitteet
Verkkokauppa.com Oyj IFRS osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020

Takaisin yhtiötiedotteisiin