Pörssitiedote – 2020

Verkkokauppa.com antaa positiivisen tulosvaroituksen ja alustavan tiedon toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta

Verkkokauppa.com Oyj       Sisäpiiritieto     21.7.2020 klo 18.50

Verkkokauppa.com antaa positiivisen tulosvaroituksen ja alustavan tiedon toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta

Verkkokauppa.com Oyj muuttaa 14.2.2020 päivättyä tulosohjeistustaan koskien vuoden 2020 liikevaihtoa ja vertailukelpoista liiketulosta. Yhtiö arvioi nyt liikevaihdon olevan 520-545 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 13-18 miljoonan euron välillä vuonna 2020. Aiemmin yhtiö arvio liikevaihdon olevan 510–530 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 12-15 miljoonan euron välillä vuonna 2020.

Verkkokauppa.com Oyj:n vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen alustava liikevaihto oli noin 123 miljoonaa euroa (4-6/2019: 108 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoinen liiketulos noin 4,8 miljoonaa euroa (4-6/2019: 0,2 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liiketuloksen kehitys johtui erityisesti ennakoitua paremmasta myynnistä ja paremmasta myyntikatteesta vuoden toisen neljänneksen aikana. Luvut perustuvat Verkkokauppa.com Oyj:n 30.6.2020 päättyvän neljänneksen alustaviin tietoihin. Verkkokauppa.com Oyj julkistaa vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 24.7.2020.

Tulosohjeistuksen muutoksen perusteet

Tulosohjeistuksen muutokseen vaikuttaa yhtäältä kevään ja kesän ennakoitua vahvempi liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen kehitys ja toisaalta Yhtiön arvion muutos vuoden toisen puolivuotiskauden kysynnän kehityksestä. Myynti ja kuluttajakysyntä on kehittynyt COVID-19 pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin. Yhtiö arvioi, että COVID-19 pandemian vaikutus kysyntään ei välttämättä ole niin suuri kuin aikaisemmin ennakoitiin. Yhtiö uskoo, että kuluttajakysyntä jatkuu tai ei merkittävästi vähene toisen vuosipuoliskon aikana, jota tukevat osittain muuttuvat kulutustottumukset ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen.

Tästä huolimatta tulevaisuuden näkymiin kohdistuva epävarmuus on kasvanut merkittävästi etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Vaikka COVID-19 pandemian tilanne on toistaiseksi ennakoitua parempi Suomessa, sen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen, yritysmyyntiin ja tukkukauppaan on vielä vaikea arvioida. Epävarmuus talouden ja ostovoiman ennustetusta kehityksestä ja sen vaikutuksista on lisääntynyt. Yhtiö uskoo tämän mahdollisesti heijastuvan kasvavina haasteina sen liiketoimintaan toisen vuosipuoliskon aikana.

Yhtiön 14.2.2020 julkistama tulosohjeistus 2020 kuului:

”Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 510–530 miljoonan euron välillä (504 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 12–15 miljoonan euron välillä (11,3 miljoonaa euroa) vuonna 2020.”

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Mikko Forsell
Talousjohtaja
mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555
Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com lyhyesti

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.Takaisin pörssitiedotteisiin