Pörssitiedote – 2020

Verkkokauppa.comin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Vahva tulos verkkokaupan murroksen kiihtyessä

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2020: Vahva tulos verkkokaupan murroksen kiihtyessä

Verkkokauppa.com Oyj – osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 23.10.2020 klo 8.00

1.7.–30.9.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 129 miljoonaa euroa (7-9/2019:121), kasvua 7,3 %
 • Myyntikate 20,9 miljoonaa euroa (18,9), kasvua 10,4 %
 • Myyntikate 16,2 % liikevaihdosta (15,7 %)
 • Liiketulos 5,6 miljoonaa euroa (4,3)
 • Liiketulosprosentti 4,3 % liikevaihdosta (3,6 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 5,6 miljoonaa euroa (4,3)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 4,3 % liikevaihdosta (3,6 %)
 • Katsauskauden tulos 4,2 miljoonaa euroa (3,2)
 • Osakekohtainen tulos 0,09 euroa (0,07)
 • Investoinnit 0,3 miljoonaa euroa (0,03)
 • Liiketoiminnan kassavirta 5,5 miljoonaa euroa (11,4)
 • Yhtiö antoi 24.9.2020 positiivisen tulosvaroituksen sekä päivitti tulosohjeistustaan vuodelle 2020
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt katsauskauden jälkeen kolmannen vuosineljänneksen osingon 0,055 euroa osaketta kohti

             

KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/20207-9/2019Muutos%1-9/20201-9/2019Muutos%1-12/2019
        
Liikevaihto, milj. euroa129,3120,67,3 %377,6344,29,7 %504,1
Myyntikate, milj. euroa20,918,910,4 %61,851,719,5 %73,9
Myyntikate-%16,2 %15,7 %3,0 %16,4 %15,0 %8,9 %14,7 %
Käyttökate, milj. euroa6,85,622,3 %17,110,660,9 %16,3
Käyttökate-%5,3 %4,6%14,0 %4,5 %3,1 %46,7 %3,2 %
Liiketulos, milj. euroa5,64,329,4 %13,46,896,1 %11,3
Liiketulos-%4,3 %3,6 %20,6 %3,5 %2,0 %78,7 %2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa5,64,329,4 %14,26,8107,9 %11,3
Vertailukelpoinen liiketulos%4,3 %3,6%20,6 %3,8 %2,0 %89,5 %2,2 %
Kauden tulos, milj. euroa4,23,231,7 %10,04,6117,7 %7,8
        
Investoinnit, milj. euroa0,30,0913,0 %0,90,98,3 %1,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa5,511,4-52,2 %6,5-2,0431,6 %9,7

1.1.–30.9.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 378 miljoonaa euroa (1–9/2019:344), kasvua 9,7 %
 • Myyntikate 61,8 miljoonaa euroa (51,7), kasvua 19,5 %
 • Myyntikate 16,4 % liikevaihdosta (15,0 %)
 • Liiketulos 13,4 miljoonaa euroa (6,8)
 • Liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (2,0 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 14,2 miljoonaa euroa (6,8)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,8 % liikevaihdosta (2,0 %)
 • Katsauskauden tulos 10,0 miljoonaa euroa (4,6)
 • Osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,10)
 • Investoinnit 0,9 miljoonaa euroa (0,9)
 • Liiketoiminnan kassavirta 6,5 miljoonaa euroa (-2,0)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Yhtiö uskoo, että se onnistuu kasvattamaan markkinaosuuttaan valitsemissaan tuotekategorioissa. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentamisen.

Yhtiö on hyötynyt COVID-19-pandemian vauhdittamasta muuttuvasta kuluttajakäyttäytymisestä, ja verkkomyyntikanavien myynti on kasvanut voimakkaasti. Yhtiön näkemyksen mukaan tämä kehitys jatkuu COVID-19-pandemian jatkuessa ja siirtymä verkkomyyntikanavaan on pysyvää, kun kuluttajat ja yritykset omaksuvat uusia toimintatapoja.

Samalla COVID-19-pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen kielteisesti kulutukseen matkailu- ja palvelualalla, mikä on yhtäältä vaikuttanut positiivisesti tuotteiden kuluttajakysyntään mutta on toisaalta rajoittanut alhaisemman myyntikatteen tukkukauppaa. Lyhyen aikavälin riski siitä, että COVID-19-pandemia kiihtyy tai tilanne Suomessa heikkenee, on kasvanut. Tällä saattaa olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja kykyyn turvallisesti palvella asiakkaita kivijalkakaupoissa, etenkin tärkeänä neljäntenä vuosineljänneksenä.

Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu merkittävää epävarmuutta makrotalouteen ja meneillään olevaan COVID-19-pandemiaan liittyen. On mahdollista, että pandemia aiheuttaa vielä ennakoimattomia vaikutuksia kokonaistalouden kehitykseen, kuluttajakysyntään sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja yritysmyyntiin vastaisuudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan se on kuitenkin hyvin asemoitunut ja on suhteellinen voittaja ”uuden normaalin” liiketoimintaympäristössä tulevaisuudessa.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö päivitti tulosohjeistustaan 24.9.2020 koskien vuoden 2020 liikevaihtoa ja vertailukelpoista liiketulosta. Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 525–550 miljoonan euron välillä (504 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 17–21 miljoonan euron välillä (11,3 miljoonaa euroa vuonna 2019) vuonna 2020. Aiemmin yhtiö arvio liikevaihdon olevan 520–545 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 13–18 miljoonan euron välillä vuonna 2020.


TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 7 % ja oli 129 miljoonaa euroa. Yhtiö saavutti kasvun vahvalla kuluttajaverkkomyynnillä sekä kasvulla erityisesti keskisuurissa ja kehittyvissä kategorioissa, kuten suurissa kodinkoneissa, urheilutarvikkeissa, toimistotarvikkeissa ja grillaustuotteissa. Vähittäiskaupan siirtyminen verkkoon jatkuu nopeasti, uusien kuluttajien suosiessa enenevässä määrin verkosta ostamista.

Yhtiö onnistui parantamaan kannattavuuttaan myös kolmannella vuosineljänneksellä. Kolmannen vuosineljänneksen myyntikate oli 16,2 % ja edellisvuotta korkeampi (Q3/2019: 15,7 %). Tämä johtui vahvasta myynnin kasvusta uusissa kategorioissa sekä vahvasta kuluttajamyynnistä tukkukaupan kärsiessä matkustusrajoituksista. Jatkuvat teknologiainvestoinnit tehostivat toimintaa useilla alueilla, kuten performance-markkinoinnissa, parantaen myyntikatetta. Data-analytiikan kehitys paransi varaston kiertonopeutta, mikä nosti myyntikatetta entisestään. Yhtiö saavutti myös kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoisessa liiketuloksessa kaikkien aikojen ennätyksen, 5,6 miljoonaa euroa (Q3/2019: 4,3 miljoonaa euroa).

Verkkokauppa.com jatkoi panostuksiaan asiakaskokemuksen parantamiseen vahvistaakseen edelleen asemaansa johtavana verkkokauppana Suomessa. Yhtenä esimerkkinä yhtiö tarjoaa asiakkailleen alan laajimmat toimitusvaihtoehdot, mukaan lukien saman päivän toimitukset pääkaupunkiseudulla. Entistä paremman ostokokemuksen lisäksi yhtiö on investoinut teknologioihin, joilla automatisoidaan uusia alueita toiminnasta ja siten alennetaan kustannuksia ja tarjotaan entistä kilpailukykyisempiä hintoja suomalaisille kuluttajille. Aktiivinen viestintä ja markkinointi on parantanut BrandIndexin mukaan yhtiön tunnettuutta ja somenäkyvyyttä. Tunnustuksena tekemästään työstä Verkkokauppa.com valittiin jälleen Suomen parhaaksi verkkokaupaksi Postin tekemässä laajassa kuluttajatutkimuksessa.

Yhtiö tekee tiivisti töitä laajentaakseen edelleen tuotevalikoimaansa korkean kysynnän kategorioissa. On ollut hienoa huomata, että uusien kategorioiden myynti on kehittynyt erittäin positiivisesti. Esimerkiksi Urheilu-, Grillaus- ja Keittiö-kategorioiden myynti kasvoi yli 40 % kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön strategian tärkeä osa on tarjota kattavin valikoima tuotteita jokaisessa kategoriassa. Osana yhtiön valikoimanhallintaa valituissa kategorioissa yhtiö täydentää valikoimaa niin sanotuilla private label -tuotemerkeillä, jotta asiakkaalla on tarjolla parasta vastinetta rahalle antavat vaihtoehdot. Yhtiö panostaa tähän osaan liiketoimintaansa entistä enemmän tulevien vuosien aikana. Lisäksi syyskuussa avattiin uusi verkkokauppa.fi-sivusto, jolla houkutellaan parhaita suomalaisia yrityksiä osaksi yhtiön jatkuvasti laajentuvaa tuotevalikoimaa.

Yhtiö odottaa kilpailun ja hintapaineiden kiristyvän kuluttajamarkkinan tärkeimmällä viimeisellä vuosineljänneksellä. COVID-19-pandemiaan liittyvät epävarmuustekijät otetaan huomioon toimenpiteissä henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Nykytilanteen odotetaan siirtävän pysyvästi myyntiä kivijalkaliikkeistä verkkoon ja kotiinkuljetuksiin. Verkkokauppa.com tarjoaa jatkossakin kilpailijoita paremman tuotevalikoiman ja tuotteiden saatavuuden sekä monipuoliset toimitusvaihtoehdot. Yhtiö jatkaa voimakkaita teknologiapanostuksiaan parantaakseen entisestään markkina-asemaansa ja vahvistaakseen matalaa kustannusrakennettaan tavoitteenaan toteuttaa asiakaslupauksensa ”todennäköisesti aina halvempi”.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Heinä-syyskuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 7,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 8,8 miljoonaa euroa ja oli 129,3 miljoonaa euroa (120,6). Erityisesti kasvoi suurten kodinkoneiden, puhelimien, urheilutarvikkeiden, grillaustuotteiden, toimistotarvikkeiden sekä kodin ja valaistuksen myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,8) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus väheni kolmannen vuosineljänneksen aikana -0,1 miljoonaa euroa (0,0). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat heinä-syyskuussa 6,4 % ja olivat 8,1 miljoonaa euroa (7,6). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, oston, yritysmyynnin sekä Pirkkalan myymälän kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 4,3 % ja olivat 6,1 miljoonaa euroa (5,9). Kasvu johtui pääosin tietoliikenne- ja markkinointikulujen sekä ulkoistetun logistiikan palvelumaksujen kasvusta.

Yhtiön liiketulos heinä-syyskuussa 2020 oli 5,6 miljoonaa euroa (4,3), vertailukelpoinen liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa (4,3) ja kauden tulos 4,2 miljoonaa euroa (3,2).

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Milj. euroa20202019202020192019
Liiketulos5,64,313,46,811,3
- Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut--0,8--
Vertailukelpoinen liiketulos5,64,314,26,811,3

Osakekohtainen tulos oli heinä-syyskuussa 0,09 euroa (0,07). Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,10).

Tammi-syyskuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 9,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 33,4 miljoonaa euroa ja oli 377,6 miljoonaa euroa (344,2). Erityisesti kasvoi suurten kodinkoneiden, TV- ja videotuotteiden, puhelinten, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifituotteiden sekä grillaustuotteiden myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 2,6 miljoonaa euroa (2,4) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Epävarmuudesta rahoitusasiakkaiden maksukäyttäytymisessä sekä erääntyneiden saatavien jatkuvan kaupan hintamuutoksista johtuen luottotappiovarausta kasvatettiin 1,0 miljoonaan euroon (0,5). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-syyskuussa 7,1 % ja olivat 25,1 miljoonaa euroa (23,5). Kulujen kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, markkinoinnin sekä Oulun ja Pirkkalan myymälöiden kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 10,7 % ja olivat 19,9 miljoonaa euroa (18,0). Kasvu johtui pääosin asiantuntijakuluista liittyen yhtiön siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle, luottotappiovarauksen kasvusta, ulkoistetun logistiikan palvelumaksuista ja IT-järjestelmiin liittyvistä kustannuksista.

Yhtiön liiketulos tammi-syyskuussa 2020 oli 13,4 miljoonaa euroa (6,8), vertailukelpoinen liiketulos oli 14,2 miljoonaa euroa (6,8) ja kauden tulos 10,0 miljoonaa euroa (4,6). Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (0,0).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-syyskuussa 2020 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 6,5 miljoonaa euroa (-2,0). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin myyntikatteiden paranemisesta ja käyttöpääoman vähentymisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopussa.

Investoinnit olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,9) tammi-syyskuussa 2020. Katsauskaudella yhtiö aktivoi taseeseen 0,5 miljoonaa euroa (0,1) palkkakustannuksia ja ulkoisia teknologiakonsultointipalkkioita, jotka liittyvät uusiin IT-järjestelmiin ja uusien toiminnanohjausominaisuuksien kehittämiseen. Kokonaisinvestoinnit heinä-syyskuussa 2020 olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,0).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta 1.7.2019 alkaen.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla
16 074 633 kappaletta, mikä oli 35,67 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 5,86 euroa ja alin 2,49 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 4,32 euroa. Kauden osakevaihto oli 69,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,00 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 223,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 30.9.2020 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2020 aikana yhteensä 23 230 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 30.9.2020 oli 357 986 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,79 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2020). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.


PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiöllä on käytössä kaksi erillistä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattua osakepohjaista kannustinjärjestelmää, lisäosakeohjelma (Matching Share Plan) 2018–2020 ja suoritusperusteinen lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan) 2020–2022. Ohjelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa: 2018–2020 ja 2019–2021.Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 1,7 % ja oli syyskuun 2020 lopussa 700 (688). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Verkkokauppa.com tiedotti 22.9.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeämisestä, perustuen osakeomistukseen toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Järjestäytymiskokouksessa 22.9.2020 nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat jäsenet:

 • Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään,
 • Peter Lindell, Osakas ja hallituksen puheenjohtaja Rite Ventures, Rite Internet Ventures AB:n nimeämänä,
 • Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, ja
 • Christoffer Häggblom, Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Peter Lindell.

Osakkeenomistajien nimityskunnan perustamisesta päätti Verkkokauppa.comin yhtiökokous vuonna 2020. Sen tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

Taloudellisen kehityksen ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa voi vaikuttaa haitallisesti Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. COVID-19-pandemia vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään ja yritysten toimintaan Suomessa ja globaalisti. COVID-19-pandemia jatkuu ja siitä seuraavia kokonaisvaikutuksia yhtiön liiketoimintaan on vaikea arvioida.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös, käsiteltiin palkitsemispolitiikka sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Osinkoa päätettiin jakaa 0,052 euroa osaketta kohti (yhteensä 2 339 612,96 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti: Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,162 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 6.5.2020, 4.8.2020 ja 3.11.2020. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä valittiin uudelleen. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi ja päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnilla. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Christoffer Häggblom ja Samuli Seppälä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle sekä vahvistamaan nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2020 päätti maksaa osinkoa 0,052 euroa (yhteensä 2 339 612,96 euroa) osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 9.4.2020.

Hallitus päätti 24.4.2020 maksaa osinkoa 0,053 euroa osakkeelta (yhteensä 2 384 605,52 euroa). Osingon maksupäivä oli 6.5.2020.

Hallitus päätti 24.7.2020 maksaa osinkoa 0,054 euroa osakkeelta (yhteensä 2 413 923,34 euroa). Osingon maksupäivä oli 04.08.2020.

Hallitus päätti 23.10.2020 maksaa osinkoa 0,055 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 478 582,00 euroa). Osingon maksupäivä on 3.11.2020.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,162 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2020 aikana. Hallituksen 23.10.2020 päättämän osingonjaon jälkeen yhtiöllä ei ole voimassa olevia osingonjakovaltuutuksia.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com tiedotti 1.7.2020 omien osakkeiden hankinnasta.

Verkkokauppa.com tiedotti 2.7.2020, että se on päättänyt omien osakkeiden hankinnan.

Verkkokauppa.com tiedotti 21.7.2020 alustavat tiedot toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta sekä antoi positiivisen tulosvaroituksen.

Verkkokauppa.com antoi 24.9.2020 positiivisen tulosvaroituksen sekä nosti ohjeistustaan vuodelle 2020.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiöllä ei ole muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 23.10.2020 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 23.10.2020 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2020/2021

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020, perjantaina 12.2.2021
 • Vuosikertomus 2020 julkaistaan verkossa viikon 9 aikana, 2021
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021, perjantaina 23.4.2021
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021, perjantaina 16.7.2021
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021, perjantaina 22.10.2021

             

Helsingissä 23. lokakuuta 2020

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Mikko Forsell, talousjohtaja
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


VERKKOKAUPPA.COM OYJ OSAVUOSIKATSAUKSEN TALOUDELLISET TIEDOT 1.1.–30.09.2020

Tuloslaskelma

  7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroaLiite20202019202020192019
       
Liikevaihto1.3129 321120 560377 627344 205504 113
       
Liiketoiminnan muut tuotot 127118370401555
Materiaalit ja palvelut -108 394-101 611-315 874-292 529-430 239
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 105-7 614-25 140-23 480-32 595
Poistot -1 228-1 255-3 704-3 794-5 040
Liiketoiminnan muut kulut -6 116-5 866-19 899-17 981-25 504
       
Liiketulos 5 6064 33313 3806 82311 290
       
Rahoitustuotot 55986264
Rahoituskulut -339-391-1 059-1170-1 591
       
Tulos ennen veroja 5 2724 00012 3295 7159 763
       
Tuloverot -1 055-797-2 369-1 141-1 953
       
Kauden tulos  4 2183 2039 9604 5757 810
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
Yhtiön omistajille 4 2183 2039 9604 5757 810
       
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos      
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,090,070,220,100,17

Laaja tuloslaskelma

  7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroa 20202019202020192019
       
Kauden tulos 4 2183 2039 9604 5757 810
       
Kauden laaja tulos 4 2183 2039 9604 5757 810
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
Yhtiön omistajille 4 2183 2039 9604 5757 810


Tase

Tuhatta euroaLiite30.9.202031.12.2019
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet 874592
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 2102 381
Käyttöoikeusomaisuuserät1.517 21518 770
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 266266
Laskennalliset verosaamiset 1 3421 195
Myyntisaamiset1.6/1.72 3201 882
Muut pitkäaikaiset saamiset 425435
Pitkäaikaiset varat yhteensä 24 65225 521
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 65 68066 702
Myyntisaamiset1.6/1.714 93614 620
Muut saamiset 1 2921 143
Tuloverosaamiset  -278
Siirtosaamiset 9 0279 424
Rahavarat1.736 48142 495
Lyhytaikaiset varat yhteensä 127 416134 662
    
Varat yhteensä 152 068160 183
    
Oma pääoma   
Osakepääoma 100100
Omat osakkeet -2 206-701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 79025 707
Kertyneet voittovarat 4 5853 647
Kauden tulos 9 9607 810
Oma pääoma yhteensä 38 22936 563
    
Pitkäaikaiset velat   
Vuokrasopimusvelat1.717 92919 676
Laskennalliset verovelat 77
Varaukset 815660
Pitkäaikaiset velat yhteensä 18 75120 343
    
Lyhytaikaiset velat   
Vuokrasopimusvelat1.73 8983 758
Saadut ennakkomaksut 4 5843 819
Ostovelat1.763 25373 068
Muut lyhytaikaiset velat 7 2147 892
Siirtovelat 15 30814 741
Tuloverovelat 830-
Lyhytaikaiset velat yhteensä 95 088103 277
    
Velat yhteensä 113 839123 620
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 152 068160 183

Rahavirtalaskelma

 1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroa202020192019
Liiketoiminnan rahavirta    
Tulos ennen veroja12 3295 7159 763
Oikaisut   
Poistot ja arvonalentumiset3 7043 7945 040
Rahoitustuotot ja -kulut1 0511 1651 527
Muut oikaisut390433476
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta17 47511 10716 806
Käyttöpääoman muutos   
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -428175 -335
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+) -675 7251 653
Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+)1 0225 703 -918
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -9 042 -21 755 -3 650
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja8 95995613 557
Maksetut korot -54 -44 -59
Saadut korot657
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -1 004 -1 127 -1 483
Maksetut välittömät verot -1 411 -1 750 -2 333
Liiketoiminnan rahavirta6 496 -1 9599 690
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -445 -699 -1 016
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -541 -130 -186
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista5757
Investointien rahavirta -986 -772 -1 145
    
Rahoituksen rahavirta    
Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-) -2 881 -2 771 -3 690
Maksetut osingot -7 138 -6 614 -8 908
Omien osakkeiden hankinta -1 505 -198 -198
Rahoituksen rahavirta -11 524 -9 584 -12 796
    
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) -6 014 -12 314 -4 251
    
Rahavarat kauden alussa42 49546 74646 746
Rahavarat kauden lopussa36 48134 43242 495Laskelma oman pääoman muutoksista

A   Osakepääoma D   Käyvän arvon rahasto  
B   Omat osakkeet E   Kertyneet voittovarat  
C   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto F   Oma pääoma yhteensä  
    
       
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2020100 -70125 707 -011 45736 563
Kauden tulos----9 9609 960
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista-----0
Kauden laaja tulos yhteensä----9 9609 960
Osingonjako---- -7 138 -7 138
Omien osakkeiden hankinta- -1 505--- -1 505
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot--83--83
Osakeperusteiset maksut----267267
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -1 50583- -6 871 -8 293
Oma pääoma 30.09.2020100 -2 20625 790 -014 54538 229
       
       
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos----7 8107 810
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista---33-33
Kauden laaja tulos yhteensä---337 8107 843
Osingonjako---- -8 908 -8 908
Omien osakkeiden hankinta- -198--- -198
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot--122--122
Osakeperusteiset maksut----139139
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -1981220 -8 769 -8 845
Oma pääoma 31.12.2019100 -70125 707011 45736 563
       
       
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos----4 5754 575
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista-----0
Kauden laaja tulos yhteensä----4 5754 575
Osingonjako---- -6 614 -6 614
Omien osakkeiden hankinta- -198--- -198
Omien osakkeiden luovutukset - hallituspalkkiot--92--92
Osakeperusteiset maksut----101101
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -19892- -6 513 -6 619
Oma pääoma 30.09.2019100 -70125 676 -3310 47735 520

Liitetiedot

1.1          Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 4. maaliskuuta 2020 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole ottanut raportointikaudella 2020 käyttöön uusia laskentaperiaatteita, joilla olisi merkittävää vaikutusta tähän osavuosikatsaustiedotteeseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö sekä toimenpiteet COVID-19-pandemian johdosta

Tätä osavuosikatsausta laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

COVID-19-pandemian puhjettua yhtiö käynnisti useita toimenpiteitä liiketoiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Yhtiössä on käytössä COVID-19-pandemiaan liittyvät tiheä seuranta ja raportointi. COVID-19-pandemian tilanne muuttuu jatkuvasti ja sen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen, kulutuskysyntään sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen, yritysmyyntiin ja tukkukauppaan on edelleen vaikea arvioida. Yhtiö on maaliskuusta 2020 alkaen seurannut päivittäin rahoitusasiakkaidensa maksukäyttäytymistä ja luottotappioiden kehittymistä, päättänyt luottolimiiteistä ja sekä arvioinut ja päivittänyt luottotappiovarausta. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole havaittu merkittäviä muutoksia. COVID-19-pandemia ei myöskään ole vaikuttanut merkittävästi varaston kiertoaikaan tai vaihto-omaisuuteen kohdistettuun arvonalennukseen. Yhtiön vuokrasopimuksissa tai niiden maksuehdoissa ei ole COVID-19-pandemian vaikutuksesta tapahtunut sellaisia merkittäviä muutoksia, joilla olisi olennaista vaikutusta käyttöoikeusomaisuuseriin tai niistä kirjattuun vuokrasopimusvelkaan. Yhtiön nykyinen kassa sekä voimassa olevat käyttämättömät luottolimiitit (20 miljoonaa euroa) tukevat liiketoiminnan jatkuvuutta myös poikkeusoloissa.

1.2          Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.


1.3          Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroa20202019202020192019
Yhtenä ajankohtana128 217119 164374 508340 077498 343
Ajan kuluessa1 1041 3963 1194 1285 770
Liikevaihto yhteensä129 321120 560377 627344 205504 113

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroa20202019202020192019
Suomi120 393107 652340 241307 395442 540
Muu maailma8 92912 90837 38636 81061 573
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti129 321120 560377 627344 205504 113

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroa20202019202020192019
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot5363121 4499481 293
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot3424921 1911 4641 983
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä8788042 6402 4123 2761.4          Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

1.5          Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa30.9.202031.12.2019
Kirjanpitoarvo 1.1.18 77021 764
Lisäykset1 334113
Uudelleenarvostukset700
Vähennykset-56-33
Poistot ja arvonalentumiset-2 833-3 774
Kirjanpitoarvo kauden lopussa17 21518 770

Tilikausilla 2019 ja 2020 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin.

1.6          Myyntisaamiset

 30.9.202030.9.201931.12.2019
Tuhatta euroaMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyserä
Erääntymättömät saamiset14 63961211 77012212 226101
1-60 päivää erääntyneet3 4952843 3462654 399331
61-120 päivää erääntyneet46288556419110
Yli 121 päivää erääntyneet353532321717
Yhteensä18 21595915 23447517 061559

1.7          Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

30.9.2020Käypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotettuun hankinta-menoonVuokra-sopimusvelat 
  
Tuhatta euroaTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266  266
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 745 2 745
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2662 745 3 011
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset 14 936 14 936
Rahavarat 36 481 36 481
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 51 417 51 417
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä26654 162 54 429
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  17 92917 929
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä  17 92917 929
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  3 8983 898
Ostovelat 63 253 63 253
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 63 2533 89867 151
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 63 25321 82785 080


31.12.2019Käypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotettuun hankinta-menoonVuokra-sopimusvelat 
  
Tuhatta euroaTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266  266
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 317 2 317
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2662 317 2 583
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset 14 620 14 620
Rahavarat 42 495 42 495
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 57 116 57 116
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä26659 432 59 699
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  19 67619 676
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä  19 67619 676
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  3 7583 758
Ostovelat 73 068 73 068
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 73 0683 75876 826
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 73 06823 43496 502

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.
Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.

1.8          Osingot

Katsauskauden aikana päätetyt maksettavat osingot ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2020  
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
 9.4.20200,052
 6.5.20200,053
 4.8.20200,054
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 7 138
2019  
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
 8.4.20190,048
 21.5.20190,049
 20.8.20190,050
 5.11.20190,051
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 8 908

1.9          Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön lähipiiriin kuuluu hallituksen jäsen Samuli Seppälä, joka raportointihetkellä 30.09.2020 omisti yhtiön osakkeista ja äänistä 40,6 %.

Tuhatta euroa30.9.202031.12.2019
Tavaroiden ja palveluiden myynti  
Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen4746
   
Tavaroiden ja palveluiden osto  
Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään1-
   
   
Tuhatta euroa30.9.202031.12.2019
Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot  
 Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään87
   
 Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään--

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Henkilö on oikeutettu saamaan ohjelman perusteella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

1.10        Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa30.9.202031.12.2019
Omasta puolesta annetut vakuudet  
Takaukset2 2582 652
   
Muut vastuut ja vastuusitoumukset1111

Takaukset liittyvät vuokravakuuksiin, tullivakuuteen ja rembursseihin. Muut vastuut ja vastuusitoumukset jäännösarvovastuisiin.

1.11        Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

1.12        Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.


            LISÄINFORMAATIO

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 7-9/4-6/1-3/10-12/7-9/
Tuhatta euroa20202020202020192019
      
Liikevaihto129 321123 050125 255159 908120 560
      
Liiketoiminnan muut tuotot127116127153118
Materiaalit ja palvelut -108 394 -101 645 -105 835 -137 710 -101 611
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 105 -8 417 -8 619 -9 115 -7 614
Poistot -1 228 -1 246 -1 230 -1 246 -1 255
Liiketoiminnan muut kulut -6 116 -7 503 -6 280 -7 523 -5 866
      
Liiketulos5 6064 3563 4184 4674 333
      
Rahoitustuotot522259
Rahoituskulut -339 -359 -362 -421 -391
      
Tulos ennen veroja5 2723 9993 0574 0484 000
      
Tuloverot -1 055 -701 -613 -812 -797
      
Kauden tulos 4 2183 2982 4443 2363 203
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille4 2183 2982 4443 2363 203
      
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,090,070,050,070,07

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja 2020FY2019FY
 Q1Q2Q3Q42020Q1Q2Q3Q42019
           
Liikevaihto, tuhatta euroa125 255123 050129 321  115 797107 848120 560159 908504 113
Myyntikate, tuhatta euroa19 42021 40520 928  17 39915 32718 94922 19873 874
Myyntikate-%15,5 %17,4 %16,2 %  15,0 %14,2 %15,7 %13,9 %14,7 %
Käyttökate, tuhatta euroa4 6485 6026 834  3 5811 4485 5885 71316 330
Käyttökate-%3,7 %4,6 %5,3 %  3,1 %1,3 %4,6 %3,6 %3,2 %
Liiketulos, tuhatta euroa3 4184 3565 606  2 3011904 3334 46711 290
Liiketulos-%2,7 %3,5 %4,3 %  2,0 %0,2 %3,6 %2,8 %2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa3 7544 8265 606  2 3011904 3334 46711 290
Vertailukelpoinen liiketulos%3,0 %3,9 %4,3 %  2,0 %0,2 %3,6 %2,8 %2,2 %
Kauden tulos, tuhatta euroa2 4443 2984 218  1 525-1543 2033 2367 810
           
Korollinen nettovelka, tuhatta euroa-22 339-13 024-14 654  -8 869-895-10 078-19 061-19 061
Investoinnit, tuhatta euroa266396284  95750283721 245
           
Omavaraisuusaste, %24,5 %27,4 %25,9 %  26,5 %27,7 %25,6 %23,4 %23,4 %
Nettovelkaantumisaste, %-60,8 %-35,8 %-38,3 %  -24,0 %-2,6 %-28,4 %-52,1 %-52,1 %
Henkilöstö kauden lopussa*693747700  657731688758758
           
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa0,050,070,09  0,030,000,070,070,17
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa0,050,070,09  0,030,000,070,070,17
Osakkeiden lukumäärä yhteensä, 1 000 kpl45 06545 06545 065  45 06545 06545 06545 06545 065
Omien osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl73353358  57101918181
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo,
1 000 kpl
44 98744 97144 952  45 00444 96444 94444 98444 984
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo,
1 000 kpl
44 98744 97144 952  45 09645 05845 05845 04245 042

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKUMÄÄRITELMÄ PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE 

Liikevaihto - materiaalit ja palvelut

 
 Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.
 

MYYNTIKATE, %

 
(Liikevaihto - materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto
x 100Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE Liiketulos + poistot + arvonalentumiset Käyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.
 

KÄYTTÖKATE %

 
(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto
x 100Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

LIIKETULOS

 
Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
 Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen ja on keskipitkän aikavälin tavoitteissa käytettävä keskeinen mittari
 

LIIKETULOS %

 
Liiketulos/
Liikevaihto
x 100Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄTOlennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät kuten suunniteltuun listautumiseen liittyvät menot, uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut sisältäen henkilöstön irtisanomiskorvaukset ja muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät erät, käyttöomaisuuden arvonalentumistappiot, käyttöomaisuuserien/liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan liittyvät transaktiokulut, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut  
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS

 

 
Vertailukelpoinen liiketulos on tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Vertailukelpoisen liiketuloksen avulla voidaan vertailla eri tilikausilla toteutunutta liiketulosta ilman olennaisesti tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomien erien vaikutusta
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS, %Vertailukelpoinen liiketulos/liikevaihto 

 

x 100
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti mittaa Verkkokauppa.comin vertailukelpoista operatiivista kannattavuutta
 

OMAVARAISUUSASTE, %

 
Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma - saadut ennakot
 Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.
KOROLLINEN NETTOVELKAVuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamiset Tunnusluku kuvaa Yhtiön velkaantuneisuutta
 

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

 
Vuokrasopimusvelat -
rahat ja pankkisaamiset -
 korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
INVESTOINNITTaseen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäykset tilikauden aikana Investoinnit tunnusluku antaa lisätietoa operatiivisen liiketoiminnan rahavirtatarpeista
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
 Tunnusluvut kuvaavat Yhtiön tuloksen jakautumista omistajilleen.

 
LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOSYhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet
  

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
Tuhatta euroa20202019202020192019
Liiketulos5 6064 33313 3806 82311 290
- Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut--807--
Vertailukelpoinen liiketulos5 6064 33314 1876 82311 290


Liitteet
Verkkokauppa.com Oyj IFRS osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020

Takaisin pörssitiedotteisiin