Pörssitiedote – 2021

Verkkokauppa.com Oyj: Vahva tulos ja ehdotus lisäosingosta – strategia nyt asetettu kohti miljardin myyntiä vuonna 2025

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020: Vahva tulos ja ehdotus lisäosingosta – strategia nyt asetettu kohti miljardin myyntiä vuonna 2025

Verkkokauppa.com Oyj – tilinpäätöstiedote (tilintarkastamaton) 12.2.2021 klo 8.00

1.10.–31.12.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 176 miljoonaa euroa (10-12/2019:160), kasvua 10,1 %
 • Myyntikate 26,7 miljoonaa euroa (22,2), kasvua 20,1 %
 • Myyntikate 15,1 % liikevaihdosta (13,9 %)
 • Liiketulos 6,2 miljoonaa euroa (4,5)
 • Liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (2,8 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 6,2 miljoonaa euroa (4,5)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (2,8 %)
 • Katsauskauden tulos 4,7 miljoonaa euroa (3,2)
 • Osakekohtainen tulos 0,10 euroa (0,07)
 • Investoinnit 0,4 miljoonaa euroa (0,4)
 • Liiketoiminnan kassavirta 10,4 miljoonaa euroa (11,6)

             

KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/202010-12/2019Muutos%1-12/20201-12/2019Muutos%
       
Liikevaihto, milj. euroa176,0159,910,1 %553,6504,19,8 %
Myyntikate, milj. euroa26,722,220,1 %88,473,919,7 %
Myyntikate-%15,1 %13,9 %9,1 %16,0 %14,7 %9,0 %
Käyttökate, milj. euroa7,55,731,4 %24,616,350,6 %
Käyttökate-%4,3 %3,6 %19,4 %4,4 %3,2 %37,1 %
Liiketulos, milj. euroa6,24,538,9 %19,611,373,5 %
Liiketulos-%3,5 %2,8 %26,2 %3,5 %2,2 %57,9 %
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa6,24,538,9 %20,411,380,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos%3,5 %2,8 %26,2 %3,7 %2,2 %64,4 %
Kauden tulos, milj. euroa4,73,244,1 %14,67,887,2 %
       
investoinnit, milj. euroa0,40,410,4 %1,41,28,9 %
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa10,411,6-10,8 %16,99,774,2 %

1.1.–31.12.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 554 miljoonaa euroa (1–12/2019:504), kasvua 9,8 %
 • Myyntikate 88,4 miljoonaa euroa (73,9), kasvua 19,7 %
 • Myyntikate 16,0 % liikevaihdosta (14,7 %)
 • Liiketulos 19,6 miljoonaa euroa (11,3)
 • Liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (2,2 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 20,4 miljoonaa euroa (11,3)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,7 % liikevaihdosta (2,2 %)
 • Katsauskauden tulos 14,6 miljoonaa euroa (7,8)
 • Osakekohtainen tulos 0,33 euroa (0,17)
 • Investoinnit 1,4 miljoonaa euroa (1,2)
 • Liiketoiminnan kassavirta 16,9 miljoonaa euroa (9,7)
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa yhteensä 0,450 euroa osakkeelta (0,230 euroa osakkeelta neljännesvuosittain sekä lisäosinkoa 0,220 euroa osakkeelta yhtiökokouksen yhteydessä)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Yhtiö uskoo, että se onnistuu kasvattamaan markkinaosuuttaan valitsemissaan tuotekategorioissa. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentamisen.

Yhtiö on hyötynyt COVID-19-pandemian vauhdittamasta muuttuvasta kuluttajakäyttäytymisestä, ja verkkomyyntikanavien myynti on kasvanut voimakkaasti. Yhtiö odottaa, että tämä trendi jatkuu mitä pidempään COVID-19 pandemia kestää ja että nopeutunut siirtyminen verkkomyyntikanaviin jatkuu.

Samalla COVID-19-pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen kielteisesti kulutukseen matkailu- ja palvelualalla, mikä on yhtäältä vaikuttanut positiivisesti tuotteiden kuluttajakysyntään mutta on toisaalta rajoittanut alhaisemman myyntikatteen tukkukauppaa. Lyhyen aikavälin riskinä on, että COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset jatkuvat Suomessa arvioitua pidempään. Tällä saattaa olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja kykyyn turvallisesti palvella asiakkaita kivijalkakaupoissa.

Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta makrotalouteen ja meneillään olevaan COVID-19-pandemiaan liittyen. On mahdollista, että pandemia aiheuttaa vielä ennakoimattomia vaikutuksia kokonaistalouden kehitykseen, kuluttajakysyntään sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja yritysmyyntiin vastaisuudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan se on kuitenkin hyvin asemoitunut ja on suhteellinen voittaja ”uuden normaalin” liiketoimintaympäristössä tulevaisuudessa.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 570–620 miljoonan euron välillä (554 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 20–26 miljoonan euron välillä (20,4 miljoonaa euroa vuonna 2020) vuonna 2021.

 

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Vuonna 2020 verkkokaupasta tuli mieluisin tapa tehdä ostoksia yhä useammalle suomalaiselle. Siirtyminen kivijalasta verkkoon kiihtyi entisestään koronaviruspandemian aikana, jolloin ihmisten täytyi vähentää vierailuja kivijalkaliikkeisiin ja he tottuivat verkko-ostamisen ja kotiinkuljetusten helppouteen. Verkkokaupan edelläkävijänä Verkkokauppa.com hyötyi tästä trendistä selkeästi.

Vuoden vilkkain ostossesonki alkoi Black Friday -kampanjasta ja jatkui jouluun saakka. Tämän kaikkien aikojen verkko-ostossesongin aikana ostamisen siirtyminen verkkoon näkyi myös Verkkokauppa.comin liiketoiminnassa, sillä jo 66 prosenttia kaikista ostoksista tehtiin verkossa ja 65 prosenttia näistä ostoksista toimitettiin kotiin. Samalla ajanjaksolla vierailut Verkkokauppa.comin verkkosivustolla kasvoivat 25 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna saavuttaen kaikkien aikojen ennätyksen, 14,2 miljoonaa vierailua (11,4 miljoonaa vierailua).

Viimeisellä vuosineljänneksellä Verkkokauppa.comin liikevaihto palasi kaksinumeroiseen kasvuun, 176 miljoonaan euroon (160), eli 10,1 prosentin kasvuun edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvun ajureina olivat vahva myynti keskisuurissa tuotekategorioissa, erityisesti suurissa kodinkoneissa ja urheilutarvikkeissa. Olemme erityisesti tyytyväisiä suurten kodinkoneiden tuotekategoriaan, joka on kasvamassa keskisuuresta kategoriasta yhdeksi Verkkokauppa.comin ydinkategorioista. Samalla ajanjaksolla vientiliiketoiminta kärsi edelleen koronaviruksen aiheuttamista matkustusrajoitteista.

Verkkokauppa.comin kannattavuus kehittyi edelleen myönteisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön myyntikate kasvoi 15,1 prosenttiin liikevaihdosta (13,9 %) johtuen erityisesti keskisuurten, parempikatteisten tuotekategorioiden hyvästä myynnistä. Vertailukelpoinen liiketulos saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 6,2 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa). Yhtiö saavutti vuoden 2020 jokaisena vuosineljänneksenä kyseisen neljänneksen kaikkien aikojen parhaan vertailukelpoisen liiketuloksen. Viimeisellä vuosineljänneksellä Verkkokauppa.comin vertailukelpoinen liiketulos oli yhtiön historian paras.

Olemme erittäin ylpeitä viimeisimmästä sijoituksestamme YouGovin BrandIndex-mittauksessa. Verkkokauppa.com on vertailuryhmänsä suositelluin brändi. Brändinä olemme vahvasti ja myönteisesti ihmisten mielessä heidän tehdessään ostopäätöksiä. Nämä tulokset osoittavat, että pitkäjänteinen ja systemaattinen panostuksemme brändimme kehitykseen tuottaa tulosta.

Tänään Verkkokauppa.com julkisti tarkennetun strategiansa. Yhtiön visiona on säilyttää asema verkkokaupan edelläkävijänä myös tulevien vuosikymmenien aikana jatkuvan innovoinnin avulla. Yhtiön menestys rakentuu viiden tukijalan varaan: erinomainen asiakaskokemus ja vahva brändi, tehokas tilaus-toimitusprosessi, ylivertainen teknologinen taustajärjestelmä, laaja tuotevalikoima ja kustannustehokkuus. Verkkokauppa.com hakee kasvua ydintuotekategorioistaan sekä laajentumalla houkuttelevan marginaalin omaaviin kategorioihin erityisesti verkossa. Lisäksi yhtiö näkee houkuttelevia kasvumahdollisuuksia B2B-segmentissä, yhtiön omissa private label -tuotemerkeissä ja lisäarvopalveluissa. Pidämme myös silmällä mahdollisuuksia yritysostoihin. Näissä onnistuessaan, Verkkokauppa.com tavoittelee yhden miljardin euron vuosittaista liikevaihtoa ja 5 prosentin liikevoittoprosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä.

Olen ylpeä Verkkokauppa.comin tuloksesta vuonna 2020. Haluan kiittää henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja kovasta työstä näinä poikkeuksellisina aikoina. Lisäksi haluan kiittää Verkkokauppa.comin osakkeenomistajia ja asiakkaita heidän jatkuvasta luottamuksestaan yhtiötä kohtaan. Verkkokauppa.com on loistavassa asemassa hyötyäkseen verkkokaupan buumista. Vuonna 2021 haluamme kasvattaa Verkkokauppa.comin markkinaosuutta erityisesti verkossa ja lunastaa edelleen asiakaslupauksemme ”todennäköisesti aina halvempi”.

 

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Loka-joulukuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 10,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 16,1 miljoonaa euroa ja oli 176 miljoonaa euroa (159,9). Erityisesti kasvoi suurten ja pienten kodinkoneiden, urheilutarvikkeiden, lelujen, toimistotarvikkeiden sekä kodin ja valaistuksen myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,9) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus kasvoi viimeisen vuosineljänneksen aikana 0,2 miljoonaa euroa (0,1).

Henkilöstökulut kasvoivat loka-joulukuussa 14,3 % ja olivat 10,4 miljoonaa euroa (9,1). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, oston, myymälöiden ja asiakaspalvelun kasvaneista henkilöstökuluista sekä koko henkilöstölle maksetusta bonuksesta. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 18,6 % ja olivat 8,9 miljoonaa euroa (7,5). Kasvu johtui pääosin ulkoistetun logistiikan palvelumaksujen, tietoliikenne- ja markkinointikulujen sekä luottotappiovarauksen kasvusta.

Yhtiön liiketulos loka-joulukuussa 2020 oli 6,2 miljoonaa euroa (4,5), vertailukelpoinen liiketulos oli 6,2 miljoonaa euroa (4,5) ja kauden tulos 4,7 miljoonaa euroa (3,2).

 10-12/10-12/1-12/1-12/
Milj. euroa2020201920202019
Liiketulos6,24,519,611,3
- Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut--0,8-
Vertailukelpoinen liiketulos6,24,520,411,3

Osakekohtainen tulos oli loka-joulukuussa 0,10 euroa (0,07). Tammi-joulukuun osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,17).

Tammi-joulukuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 10,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 49,5 miljoonaa euroa ja oli 553,6 miljoonaa euroa (504,1). Erityisesti kasvoi suurten kodinkoneiden, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifituotteiden, toimistotarvikkeiden sekä grillaustuotteiden ja lelujen myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 3,6 miljoonaa euroa (3,3) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Epävarmuudesta rahoitusasiakkaiden maksukäyttäytymisessä sekä erääntyneiden saatavien jatkuvan kaupan hintamuutosten takia luottotappiovarausta kasvatettiin 1,1 miljoonaan euroon (0,6). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-joulukuussa 9,1 % ja olivat 35,6 miljoonaa euroa (32,6). Kulujen kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, markkinoinnin, myymälöiden kasvaneista henkilöstökuluista sekä henkilöstölle maksetusta bonuksesta. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 13,1 % ja olivat 28,8 miljoonaa euroa (25,5). Kasvu johtui pääosin asiantuntijakuluista liittyen yhtiön siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle, luottotappiovarauksen kasvusta, ulkoistetun logistiikan palvelumaksuista ja IT-järjestelmiin liittyvistä kustannuksista.

Yhtiön liiketulos tammi-joulukuussa 2020 oli 19,6 miljoonaa euroa (11,3), vertailukelpoinen liiketulos oli 20,4 miljoonaa euroa (11,3) ja kauden tulos 14,6 miljoonaa euroa (7,8). Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (0,0).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-joulukuussa 2020 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 16,9 miljoonaa euroa (9,7). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin myyntikatteiden paranemisesta.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopussa.

Investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,2) tammi-joulukuussa 2020. Katsauskaudella yhtiö aktivoi taseeseen 0,6 miljoonaa euroa (0,1) palkkakustannuksia ja ulkoisia teknologiakonsultointipalkkioita, jotka liittyvät uusiin IT-järjestelmiin ja uusien toiminnanohjausominaisuuksien kehittämiseen. Kokonaisinvestoinnit loka-joulukuussa 2020 olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,4).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta 1.7.2019 alkaen.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla
26 714 366 kappaletta, mikä oli 59,3 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 7,90 euroa ja alin 2,49 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 4,95 euroa. Kauden osakevaihto oli 132,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 7,12 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 320,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 31.12.2020 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2020 aikana yhteensä 25 318 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 31.12.2020 oli 352 898 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,78 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2020). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.

 

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiöllä on käytössä kaksi erillistä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattua osakepohjaista kannustinjärjestelmää, lisäosakeohjelma (Matching Share Plan) 2018–2020 ja suoritusperusteinen lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan) 2020–2022. Ohjelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa: 2018–2020 ja 2019–2021. Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet.

Osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 7,9 % ja oli joulukuun 2020 lopussa 818 (758). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Verkkokauppa.com tiedotti 22.9.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeämisestä, perustuen osakeomistukseen toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Järjestäytymiskokouksessa 22.9.2020 nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat jäsenet:

 • Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään,
 • Peter Lindell, Osakas ja hallituksen puheenjohtaja Rite Ventures, Rite Internet Ventures AB:n nimeämänä,
 • Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, ja
 • Christoffer Häggblom, Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Peter Lindell.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta päätti Verkkokauppa.comin yhtiökokous vuonna 2020. Sen tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan ehdotus julkistetaan viimeistään helmikuun 2021 loppuun mennessä.

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa.

Taloudellisen kehityksen ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa voi vaikuttaa haitallisesti Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. COVID-19-pandemia vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään ja yritysten toimintaan Suomessa ja globaalisti. COVID-19-pandemia jatkuu ja siitä seuraavia kokonaisvaikutuksia yhtiön liiketoimintaan on vaikea arvioida.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös, käsiteltiin palkitsemispolitiikka sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Osinkoa päätettiin jakaa 0,052 euroa osaketta kohti (yhteensä 2 339 612,96 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti: Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,162 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 6.5.2020, 4.8.2020 ja 3.11.2020. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä valittiin uudelleen. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi ja päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnilla. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Christoffer Häggblom ja Samuli Seppälä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle sekä vahvistamaan nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2020 päätti maksaa osinkoa 0,052 euroa (yhteensä 2 339 612,96 euroa) osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 9.4.2020.

Hallitus päätti 24.4.2020 maksaa osinkoa 0,053 euroa osakkeelta (yhteensä 2 384 605,52 euroa). Osingon maksupäivä oli 6.5.2020.

Hallitus päätti 24.7.2020 maksaa osinkoa 0,054 euroa osakkeelta (yhteensä 2 413 923,34 euroa). Osingon maksupäivä oli 04.08.2020.

Hallitus päätti 23.10.2020 maksaa osinkoa 0,055 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 458 892,92 euroa). Osingon maksupäivä oli 3.11.2020.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,162 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2020 aikana. Hallituksen 23.10.2020 päättämän osingonjaon jälkeen yhtiöllä ei ole voimassa olevia osingonjakovaltuutuksia.

EHDOTUS OSINGONJAOSTA

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 40 014 114,29 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Verkkokauppa.com Oyj:n tilikauden voitto 14 621 552,33 euroa siirretään kertyneet voittovarat -tilille. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinko yhteensä 0,450 euroa osakkeelta, jakautuen 0,230 euron neljännesvuosittain maksettavaan osinkoon sekä yhtiökokouksen yhteydessä maksettavaan 0,220 euron lisäosinkoon. Ehdotus perustuu yhtiön vahvaan tulokseen vuonna 2020 sekä sen vahvaan likviditeettiasemaan.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com tiedotti 13.2.2020, että se selvittää parhaillaan mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin päälistalle vuoden 2020 aikana.

Verkkokauppa.com tiedotti 13.2.2020 uudesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle.

Verkkokauppa.com tiedotti 24.4.2020, että se aloittaa omien osakkeiden hankinnan.

Verkkokauppa.com tiedotti 14.5−1.7.2020 välisenä aikana omien osakkeiden hankinnoista yhteensä 26 tiedotteella.

Verkkokauppa.com tiedotti 28.5.2020, että se hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Verkkokauppa.com tiedotti 29.5.2020, että Finanssivalvonta on hyväksynyt Verkkokauppa.com Oyj:n suomenkielisen listalleottoesitteen.

Verkkokauppa.com tiedotti 4.6.2020, että sen listalleottohakemus on hyväksytty ja kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 5.6.2020

Verkkokauppa.com tiedotti 2.7.2020, että se on päättänyt omien osakkeiden hankinnan.

Verkkokauppa.com tiedotti 21.7.2020 alustavat tiedot toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta sekä antoi positiivisen tulosvaroituksen.

Verkkokauppa.com antoi 24.9.2020 positiivisen tulosvaroituksen sekä nosti ohjeistustaan vuodelle 2020.

Verkkokauppa.com tiedotti 27.11.2020, että henkilöstöjohtaja Taina Suorsa eroaa yhtiön palveluksesta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com 4.1.2021 tiedotti, että sen hallituksen jäsen Mikael Hagman on eronnut yhtiön hallituksesta.

Verkkokauppa.com 27.1.2021 tiedotti, että se on nimittänyt Saara Tikkasen yhtiön uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Verkkokauppa.com 12.2.2021 tiedotti yhtiön päivitetystä strategiasta ja pitkän aikavälin taloudellisesti tavoitteista.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 12.2.2021 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 12.2.2021 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2021/2022

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Vuosikertomus 2020 julkaistaan verkossa viikon 9 aikana, 2021
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021, perjantaina 23.4.2021
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021, perjantaina 16.7.2021
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021, perjantaina 22.10.2021

             

Helsingissä 12. helmikuuta 2021

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Mikko Forsell, talousjohtaja
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 50 434 2516

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

VERKKOKAUPPA.COM OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020

Tuloslaskelma

  10-12/10-12/1-12/1-12/
Tuhatta euroaLiite2020201920202019
      
Liikevaihto1.3176 009159 908553 636504 113
      
Liiketoiminnan muut tuotot 188153558555
Materiaalit ja palvelut -149 348-137 710-465 222-430 239
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10 419-9 115-35 560-32 595
Poistot -1 306-1 246-5 010-5 040
Liiketoiminnan muut kulut -8 920-7 523-28 818-25 504
      
Liiketulos 6 2034 46719 58311 290
      
Rahoitustuotot 321164
Rahoituskulut -363-421-1 423-1591
      
Tulos ennen veroja 5 8424 04818 1719 763
      
Tuloverot -1 180-812-3 550-1 953
      
Kauden tulos  4 6623 23614 6227 810
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille 4 6623 23614 6227 810
      
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, euroa 0,100,070,330,17
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,100,070,320,17

Laaja tuloslaskelma

  10-12/10-12/1-12/1-12/
Tuhatta euroa 2020201920202019
      
Kauden tulos 4 6623 23614 6227 810
      
Kauden laaja tulos 4 6623 23614 6227 810
      
Kauden laajan tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille 4 6623 23614 6227 810

Tase

Tuhatta euroaLiite31.12.202031.12.2019
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet 835592
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 2222 381
Käyttöoikeusomaisuuserät1.517 34718 770
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 266266
Laskennalliset verosaamiset 1 3491 195
Myyntisaamiset1.6/1.73 2011 882
Muut pitkäaikaiset saamiset 425435
Pitkäaikaiset varat yhteensä 25 64625 521
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 75 38466 702
Myyntisaamiset1.6/1.718 65014 620
Muut saamiset 1 4621 143
Tuloverosaamiset  -278
Siirtosaamiset 9 4469 424
Rahavarat1.743 09942 495
Lyhytaikaiset varat yhteensä 148 041134 662
    
Varat yhteensä 173 687160 183
    
Oma pääoma   
Osakepääoma 100100
Omat osakkeet -2 206-701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 81625 707
Kertyneet voittovarat 2 2173 647
Kauden tulos 14 6227 810
Oma pääoma yhteensä 40 54936 563
    
Pitkäaikaiset velat   
Vuokrasopimusvelat1.718 04519 676
Laskennalliset verovelat -7
Varaukset 766660
Pitkäaikaiset velat yhteensä 18 81120 343
    
Lyhytaikaiset velat   
Vuokrasopimusvelat1.73 8833 758
Saadut ennakkomaksut 8 4753 819
Ostovelat1.770 17173 068
Muut lyhytaikaiset velat 12 2967 892
Siirtovelat 18 03914 741
Tuloverovelat 1 463-
Lyhytaikaiset velat yhteensä 114 327103 277
    
Velat yhteensä 133 138123 620
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 173 687160 183

Rahavirtalaskelma

 1-12/1-12/
Tuhatta euroa20202019
Liiketoiminnan rahavirta   
Tulos ennen veroja18 1719 763
Oikaisut  
Poistot ja arvonalentumiset5 0105 040
Rahoitustuotot ja -kulut1 3841 527
Muut oikaisut458476
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta25 02516 806
Käyttöpääoman muutos  
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1 309 -335
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+) -4 3711 653
Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+) -8 682 -918
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒)9 576 -3 650
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja20 23913 557
Maksetut korot -66 -59
Saadut korot57
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -1 323 -1 483
Maksetut välittömät verot -1 970 -2 333
Liiketoiminnan rahavirta16 8849 690
   
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -769 -1 016
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -587 -186
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista57
Investointien rahavirta -1 356 -1 145
   
Rahoituksen rahavirta   
Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-) -3 821 -3 690
Maksetut osingot -9 597 -8 908
Omien osakkeiden hankinta -1 505 -198
Rahoituksen rahavirta -14 923 -12 796
   
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒)604 -4 251
   
Rahavarat kauden alussa42 49546 746
Rahavarat kauden lopussa43 09942 495

 

Laskelma oman pääoman muutoksista

A   Osakepääoma D   Käyvän arvon rahasto  
B   Omat osakkeet E   Kertyneet voittovarat  
C   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto F   Oma pääoma yhteensä  

 

Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2020100 -70125 707 -011 45736 563
Kauden tulos----14 62214 622
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista-----0
Kauden laaja tulos yhteensä----14 62214 622
Osingonjako---- -9 597 -9 597
Omien osakkeiden hankinta- -1 505--- -1 505
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot--109--109
Osakeperusteiset maksut----358358
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -1 505109- -9 239 -10 635
Oma pääoma 31.12.2020100 -2 20625 816 -016 83940 549
       
       
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos----7 8107 810
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista---33-33
Kauden laaja tulos yhteensä---337 8107 843
Osingonjako---- -8 908 -8 908
Omien osakkeiden hankinta- -198--- -198
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot--122--122
Osakeperusteiset maksut----139139
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -1981220 -8 769 -8 845
Oma pääoma 31.12.2019100 -70125 707011 45736 563

 

Liitetiedot

1.1          Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2020 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 4. maaliskuuta 2020 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut tilinpäätöstiedotteen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole ottanut raportointikaudella 2020 käyttöön uusia laskentaperiaatteita, joilla olisi merkittävää vaikutusta tähän tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö sekä toimenpiteet COVID-19-pandemian johdosta

Tätä osavuosikatsausta laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

COVID-19-pandemian puhjettua yhtiö käynnisti useita toimenpiteitä liiketoiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Yhtiössä on käytössä COVID-19-pandemiaan liittyvät tiheä seuranta ja raportointi. COVID-19-pandemian tilanne muuttuu jatkuvasti ja sen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen, kulutuskysyntään sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen, yritysmyyntiin ja tukkukauppaan on edelleen vaikea arvioida. Yhtiö on maaliskuusta 2020 alkaen seurannut päivittäin rahoitusasiakkaidensa maksukäyttäytymistä ja luottotappioiden kehittymistä, päättänyt luottolimiiteistä ja sekä arvioinut ja päivittänyt luottotappiovarausta. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole havaittu merkittäviä muutoksia. COVID-19-pandemia ei myöskään ole vaikuttanut merkittävästi varaston kiertoaikaan tai vaihto-omaisuuteen kohdistettuun arvonalennukseen. Yhtiön vuokrasopimuksissa tai niiden maksuehdoissa ei ole COVID-19-pandemian vaikutuksesta tapahtunut sellaisia merkittäviä muutoksia, joilla olisi olennaista vaikutusta käyttöoikeusomaisuuseriin tai niistä kirjattuun vuokrasopimusvelkaan. Yhtiön nykyinen kassa sekä voimassa olevat käyttämättömät luottolimiitit (20 miljoonaa euroa) tukevat liiketoiminnan jatkuvuutta myös poikkeusoloissa.

1.2          Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

 

1.3          Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista

 10-12/10-12/1-12/1-12/
Tuhatta euroa2020201920202019
Yhtenä ajankohtana174 554158 266549 062498 343
Ajan kuluessa1 4551 6414 5745 770
Liikevaihto yhteensä176 009159 908553 636504 113

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

 10-12/10-12/1-12/1-12/
Tuhatta euroa2020201920202019
Suomi165 945135 145506 185442 540
Muu maailma10 06524 76347 45161 573
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti176 009159 908553 636504 113

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

 10-12/10-12/1-12/1-12/
Tuhatta euroa2020201920202019
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot5853462 0341 293
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot3665191 5581 983
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä9518653 5923 276

1.4          Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

1.5          Käyttöoikeusomaisuuserät

   
Tuhatta euroa31.12.202031.12.2019
Kirjanpitoarvo 1.1.18 77021 764
Lisäykset                     2 221  113
Uudelleenarvostukset201700
Vähennykset-62-33
Poistot ja arvonalentumiset-3 783-3 774
Kirjanpitoarvo kauden lopussa17 34718 770

Tilikausilla 2019 ja 2020 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin.

1.6          Myyntisaamiset

   31.12.202031.12.2019
Tuhatta euroa  Myynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyserä
Erääntymättömät saamiset  17 96465612 226101
1-60 päivää erääntyneet  4 8783574 399331
61-120 päivää erääntyneet  8461419110
Yli 121 päivää erääntyneet  49491717
Yhteensä  22 9751 12317 061559

1.7          Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

31.12.2020Käypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotettuun hankinta-menoonVuokra-sopimusvelat 
  
Tuhatta euroaTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266  266
Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2) 3 626 3 626
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2663 626 3 892
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset (taso 2) 18 650 18 650
Rahavarat (taso 2) 43 099 43 099
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 61 750 61 750
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä26665 375 65 642
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat (taso 2)  18 04518 045
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä  18 04518 045
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat (taso 2)  3 8833 883
Ostovelat (taso 2) 70 171 70 171
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 70 1713 88374 054
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 70 17121 92892 099

 

31.12.2019Käypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotettuun hankinta-menoonVuokra-sopimusvelat 
  
Tuhatta euroaTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266  266
Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2) 2 317 2 317
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2662 317 2 583
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset (taso 2) 14 620 14 620
Rahavarat (taso 2) 42 495 42 495
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 57 116 57 116
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä26659 432 59 698
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat (taso 2)  19 67619 676
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä  19 67619 676
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat (taso 2)  3 7583 758
Ostovelat (taso 2) 73 068 73 068
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 73 0683 75876 826
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 73 06823 43496 502

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.
Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.

1.8          Osingot

Katsauskauden aikana päätetyt maksettavat osingot ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2020  
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
 9.4.20200,052
 6.5.20200,053
 4.8.20200,054
 3.11.20200,055
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 9 597
2019  
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
 8.4.20190,048
 21.5.20190,049
 20.8.20190,050
 5.11.20190,051
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 8 908

1.9          Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön lähipiiriin kuuluu hallituksen jäsen Samuli Seppälä, joka raportointihetkellä 31.12.2020 omisti yhtiön osakkeista ja äänistä 40,6 %.

Tuhatta euroa31.12.202031.12.2019
Tavaroiden ja palveluiden myynti  
Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen7746
   
Tavaroiden ja palveluiden osto  
Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään1-
   
   
Tuhatta euroa31.12.202031.12.2019
Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot  
 Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään97
   
 Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään--

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Henkilö on oikeutettu saamaan ohjelman perusteella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

1.10        Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa31.12.202031.12.2019
Omasta puolesta annetut vakuudet  
Takaukset3 0822 652
   
Muut vastuut ja vastuusitoumukset811

Takaukset liittyvät vuokravakuuksiin, tullivakuuteen ja rembursseihin. Muut vastuut ja vastuusitoumukset jäännösarvovastuisiin.

1.11        Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

1.12        Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

Verkkokauppa.com tiedotti 4.1.2021, että sen hallituksen jäsen Mikael Hagman on eronnut yhtiön hallituksesta.

Verkkokauppa.com tiedotti 27.1.2021, että se on nimittänyt Saara Tikkasen yhtiön uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Verkkokauppa.com tiedotti 12.2.2021 yhtiön päivitetystä strategiasta ja pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista.

            LISÄINFORMAATIO

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 10-12/7-9/4-6/1-3/10-12/
Tuhatta euroa20202020202020202019
      
Liikevaihto176 009129 321123 050125 255159 908
      
Liiketoiminnan muut tuotot188127116127153
Materiaalit ja palvelut -149 348 -108 394 -101 645 -105 835 -137 710
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10 419 -8 105 -8 417 -8 619 -9 115
Poistot -1 306 -1 228 -1 246 -1 230 -1 246
Liiketoiminnan muut kulut -8 920 -6 116 -7 503 -6 280 -7 523
      
Liiketulos6 2035 6064 3563 4184 467
      
Rahoitustuotot35222
Rahoituskulut -363 -339 -359 -362 -421
      
Tulos ennen veroja5 8425 2723 9993 0574 048
      
Tuloverot -1 180 -1 055 -701 -613 -812
      
Kauden tulos 4 6624 2183 2982 4443 236
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille4 6624 2183 2982 4443 236
      
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,100,090,070,050,07

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä tilinpäätöstiedotteessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja

 2020FY2019FY
 Q1Q2Q3Q42020Q1Q2Q3Q42019
           
Liikevaihto, tuhatta euroa125 255123 050129 321176 009553 636115 797107 848120 560159 908504 113
Myyntikate, tuhatta euroa19 42021 40520 92826 66188 41317 39915 32718 94922 19873 874
Myyntikate-%15,5 %17,4 %16,2 %15,1 %16,0 %15,0 %14,2 %15,7 %13,9 %14,7 %
Käyttökate, tuhatta euroa4 6485 6026 8347 50924 5933 5811 4485 5885 71316 330
Käyttökate-%3,7 %4,6 %5,3 %4,3 %4,4 %3,1 %1,3 %4,6 %3,6 %3,2 %
Liiketulos, tuhatta euroa3 4184 3565 6066 20319 5832 3011904 3334 46711 290
Liiketulos-%2,7 %3,5 %4,3 %3,5 %3,5 %2,0 %0,2 %3,6 %2,8 %2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa3 7544 8265 6066 20320 3902 3011904 3334 46711 290
Vertailukelpoinen liiketulos%3,0 %3,9 %4,3 %3,5 %3,7 %2,0 %0,2 %3,6 %2,8 %2,2 %
Kauden tulos, tuhatta euroa2 4443 2984 2184 66214 6221 525-1543 2033 2367 810
           
Korollinen nettovelka, tuhatta euroa-22 339-13 024-14 654-21 171-21 171-8 869-895-10 078-19 061-19 061
Investoinnit, tuhatta euroa2663962844111 35695750283721 245
           
Omavaraisuusaste, %24,5 %27,4 %25,9 %24,5 %24,5 %26,5 %27,7 %25,6 %23,4 %23,4 %
Nettovelkaantumisaste, %-60,8 %-35,8 %-38,3 %-52,2 %-52,2 %-24,0 %-2,6 %-28,4 %-52,1 %-52,1 %
Henkilöstö kauden lopussa*693747700818818657731688758758
           
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa0,050,070,090,100,330,030,000,070,070,17
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa0,050,070,090,100,320,030,000,070,070,17
Osakkeiden lukumäärä yhteensä, 1 000 kpl45 06545 06545 06545 06545 06545 06545 06545 06545 06545 065
Omien osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl7335335835335357101918181
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo,       1 000 kpl44 98744 97144 95244 90744 90745 00444 96444 94444 98444 984
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo,       1 000 kpl45 52745 51145 49245 44745 44745 09645 05845 05845 04245 042

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKUMÄÄRITELMÄ PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE 

Liikevaihto - materiaalit ja palvelut

 
 Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.
 

MYYNTIKATE, %

 
(Liikevaihto - materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto
x 100Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE Liiketulos + poistot + arvonalentumiset Käyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.
 

KÄYTTÖKATE %

 
(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto
x 100Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

LIIKETULOS

 
Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
 Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen ja on keskipitkän aikavälin tavoitteissa käytettävä keskeinen mittari
 

LIIKETULOS %

 
Liiketulos/
Liikevaihto
x 100Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄTOlennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät kuten suunniteltuun listautumiseen liittyvät menot, uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut sisältäen henkilöstön irtisanomiskorvaukset ja muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät erät, käyttöomaisuuden arvonalentumistappiot, käyttöomaisuuserien/liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan liittyvät transaktiokulut, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut  
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS

 

 
Vertailukelpoinen liiketulos on tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Vertailukelpoisen liiketuloksen avulla voidaan vertailla eri tilikausilla toteutunutta liiketulosta ilman olennaisesti tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomien erien vaikutusta
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS, %Vertailukelpoinen liiketulos/liikevaihto 

 

x 100
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti mittaa Verkkokauppa.comin vertailukelpoista operatiivista kannattavuutta
 

OMAVARAISUUSASTE, %

 
Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma - saadut ennakot
 Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.
KOROLLINEN NETTOVELKAVuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamiset Tunnusluku kuvaa Yhtiön velkaantuneisuutta
 

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

 
Vuokrasopimusvelat -
rahat ja pankkisaamiset -
 korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
INVESTOINNITTaseen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäykset tilikauden aikana Investoinnit tunnusluku antaa lisätietoa operatiivisen liiketoiminnan rahavirtatarpeista
NETTOINVESTOINNITInvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin – käyttöomaisuuden myyntitulot. Nettoinvestoinnit eivät sis. aktivoimattomia/keskeneräisiä hankintoja  
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
 Tunnusluvut kuvaavat Yhtiön tuloksen jakautumista omistajilleen.

 
LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOSYhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet
  

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

 10-12/10-12/1-12/1-12/
Tuhatta euroa2020201920202019
Liiketulos6 2034 46719 58311 290
- Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut--807-
Vertailukelpoinen liiketulos6 2034 46720 39011 290

 


Liitteet
Verkkokauppa.com Oyj Tilinpäätöstiedote 2020 julkaistu

Takaisin pörssitiedotteisiin