Pörssitiedote – 2021

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingon jakamisesta

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.4.2021 klo 07.45

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingon jakamisesta

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti tänään vuoden 2021 varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,057 euroa osakkeelta (yhteensä 2 549 581,33 euroa).

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 27.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2021.

Verkkokauppa.comin 25.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjakamisesta. Valtuutuksen perusteella neljänneksittäin jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,174 euroa osakkeelta. Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksien tai säännöksien mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa vielä kaksi kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana; erä, jonka määrä on enintään 0,058 euroa osakkeelta, maksetaan 27.7.2021 ja erä, jonka määrä on enintään 0,059 euroa osakkeelta, maksetaan 2.11.2021.
Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta ja täsmäytyspäivästä, jotka yhtiö julkistaa erikseen.

Ennen päätöstään osingonmaksusta, hallitus arvioi yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Lisätietoja:

Mikko Forsell
Talousjohtaja
mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. 010 309 5555

Marja Mäkinen
Head of Investor Relations and Corporate Communications
Marja.makinen@verkkokauppa.com
Puh. 040 671 2999

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com lyhyesti
Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.Takaisin pörssitiedotteisiin