Pörssitiedote – 2021

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2021:Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani vahvan verkkomyynnin siivittämänä

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2021: Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani vahvan verkkomyynnin siivittämänä

Verkkokauppa.com Oyj – osavuosikatsaus 23.4.2021 klo 8.00

Verkkokauppa.com järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo 10.00 ja toisen englanninkielisen tilaisuuden analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 11. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes lyhyesti

 • Liikevaihto oli 134 miljoonaa euroa (125)
 • Myyntikate oli 21,7 miljoonaa euroa (19,4) ja sen osuus liikevaihdosta oli16,2 % (15,5 %)
 • Liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (3,4). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 3,9 % (2,7 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (3,8) ja sen osuus liikevaihdosta oli 3,9 % (3,0 %)
 • Katsauskauden tulos oli 3,9 miljoonaa euroa (2,4)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,05)
 • Investoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3)
 • Liiketoiminnan kassavirta -9,1 miljoonaa euroa (3,7)
 • Yhtiön hallitus päätti saamansa valtuutuksen perusteella maksaa ensimmäisen erän osingosta; 0,057 euroa/osake. Osingon maksupäivä on 4.5.2021.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/20211-3/2020Muutos, %1-12/2020
Milj. euroa    
Liikevaihto134,0125,37,0 %553,6
Myyntikate21,719,411,9 %88,4
Myyntikate, %16,2 %15,5 % 16,0 %
Käyttökate6,44,638,4 %24,6
Käyttökate, %4,8 %3,7 % 4,4 %
Liikevoitto5,23,452,2 %19,6
Liikevoitto, %3,9 %2,7 % 3,5 %
Vertailukelpoinen liikevoitto5,23,838,5 %20,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, %3,9 %3,0 % 3,7 %
Kauden tulos3,92,457,6 %14,6
     
Investoinnit0,40,362,9 %1,4
Liiketoiminnan rahavirta-9,13,7-348,9 %16,9

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021 ENNALLAAN

Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 570–620 miljoonan euron välillä (554 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 20–26 miljoonan euron välillä (20,4 miljoonaa euroa) vuonna 2021.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin vuosi käynnistyi vahvasti. Liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 134,0 miljoonaan euroon. Yhtiö pystyi hyvin hyödyntämään kaupan siirtymistä verkkoon ja vastaamaan kuluttajien kysyntään laajalla tuotevalikoimalla ja monipuolisilla kuljetusvaihtoehdoilla. Verkkokauppa.comin online-myynti, ilman vientiä, kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 33 prosenttia vertailukaudesta, ja online-myynnin osuus kokonaismyynnistä on jo 64 prosenttia.

Kasvu tuli useilta eri osa-alueilta. Yksi strategisista painopistealueista on yritysasiakasmyynti (B2B), joka kasvoi alkuvuonna odotusten mukaisesti, +12 prosenttia. Myös suurten ja pienten kodinkoneiden myynti jatkoi kasvua. Lisäksi kysyntä oli hyvää kasvavissa kategorioissa, kuten urheiluvälineissä, koti & valaistus -tuotteissa sekä lastentarvikkeissa. Verkkokauppa.comin vientiliiketoiminta puolestaan hiljeni pandemiatilanteesta ja matkustusrajoitteista johtuen. Perusliiketoiminnan liikevaihto, eli liikevaihto ilman vientiä, kasvoi tammi–maaliskuussa 16,4 prosenttia vertailukaudesta.  

Verkkokauppa.comin kannattavuus parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myyntikate kasvoi 11,9 prosenttia ja oli 21,7 miljoonaa euroa eli 16,2 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi erityisesti parempikatteisten tuotekategorioiden osuuden kasvu kokonaismyynnistä. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 38,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 5,2 miljoonaa euroa eli 3,8 prosenttia liikevaihdosta.

Päivitimme helmikuussa yhtiön strategian. Kevään aikana olemme aloittaneet strategian jalkauttamisen ja strategian mukaisista painopisteistä olemme keskittyneet tehokkaiden tilaus- ja toimitusprosessien sekä erinomaisen asiakaskokemuksen kehittämiseen. Strategian toteuttamiseen liittyy vahvasti myös yhtiön historian suurin investointi, jonka myötä varaston kapasiteetti ja kustannustehokkuus nousevat uudelle tasolle. Täysin automatisoidun pienartikkelivaraston rakentaminen Jätkäsaaren logistiikkakeskuksen ja myymälän yhteyteen käynnistyy tulevana kesänä. Valmistuessaan alkuvuodesta 2022 uusi varasto mahdollistaa entistäkin nopeammat toimitukset ja paremman tuotteiden saatavuuden merkittävästi tehokkaammalla varastotilan hyödyntämisellä. Tämä logistiikka-automaatioinvestointi on yksi tärkeä askel matkalla kohti miljardin euron liikevaihtoa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Viime vuonna etenimme harppauksen vastuullisuusasioissa ja määritimme vastuullisuuden painopistealueet, joihin kuuluvat mm. pienemmät ympäristövaikutukset sekä työyhteisöömme, valmentavaan johtamiseen ja erilaisuuden arvostamiseen keskittyminen. Tämän vuoden aikana asetamme mitattavat ja seurattavat tavoitteet painopistealueille.

TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Tammi-maaliskuu 2021

 1-3/1-3/ 1-12/
Milj. euroa20212020Muutos, %2020
Liikevaihto134,0125,37,0 %553,6

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 134,0 miljoonaa euroa (125,3). Erityisesti kasvoi suurten ja pienten kodinkoneiden, toimistotarvikkeiden, pelaamisen ja viihteen sekä urheilutarvikkeiden myynti.

Asiakkaamme siirtyivät asioimaan verkkokaupassa yhä suuremmissa määrin. Verkkokauppa kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 33 prosenttia vertailukaudesta ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 61 prosenttia (46 %). Vierailut Verkkokauppa.comin verkkosivuilla kasvoivat vuodentakaisesta 17,6 prosenttia. Yritysasiakasmyynti (B2B) kasvoi 12 prosenttia. Vientiliiketoiminta hiljeni pandemiatilanteesta ja matkustusrajoitteista johtuen ja oli 7 prosenttia myynnistä (15 %). Perusliiketoimintamme liikevaihto, eli liikevaihto ilman vientiä, kasvoi tammi-maaliskuussa 16,4 prosenttia.

Myynnin jakauma, %

 1-3/20211-3/2020FY 2020   
Asiakassegmentit      
Kuluttajat72 %68 %74 %   
Yritysasiakkaat22 %22 %18 %   
Vienti6 %10 %8 %   
Myyntikanavat      
Verkkokauppa64 %49 %56 %   
Kivijalkakauppa31 %32 %36 %   
       
Vierailut verkkosivuilla, milj. 19,916,987,0   
       
Myynti on toimitetuista ja matkalla olevista tuotteista. Verkko- ja kivijalkakaupan myynti ei sisällä vientiä.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,9) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 0,1 miljoonaa euroa (0,0).

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-maaliskuussa 5,0 % ja olivat 9,1 miljoonaa euroa (8,6). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, oston, logistiikan ja asiakaspalvelun kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat hieman ja olivat 6,4 miljoonaa euroa (6,3). Kasvu tuli pääosin ulkoistetun logistiikan palvelumaksujen ja luottotappiovarauksen kasvusta.

Yhtiön liikevoitto kasvoi 52.2 % ja oli 5,2 miljoonaa euroa (3,4) ja sen osuus liikevaihdosta oli 3,9 % (2,7%). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (3,8) ja kauden tulos 3,9 miljoonaa euroa (2,4).

 1-3/1-3/ 1-12/
Milj. euroa20212020Muutos, %2020
Liikevoitto5,23,452,2 %19,6
Liikevoitto, %3,9 %2,7 % 3,5 %
- Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut0,00,3-100,0 %0,8
Vertailukelpoinen liikevoitto5,23,838,5 %20,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, %3,9 %3,0 % 3,7 %

Osakekohtainen tulos oli tammi-maaliskuussa 0,09 euroa (0,05).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-maaliskuussa 2021 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -9,1 miljoonaa euroa (3,7). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti pääosin käyttöpääoman muutos, joka johtui lähinnä kasvaneista varastoista varauduttaessa kampanjoihin ja sesonkikysyntään, sekä pienentyneistä ostoveloista.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja pienimmät toisen vuosineljänneksen lopussa.

Investoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3) tammi-maaliskuussa 2021. Katsauskaudella yhtiö aktivoi taseeseen 0,0 miljoonaa euroa (0,1) palkkakustannuksia ja ulkoisia teknologiakonsultointipalkkioita, jotka liittyvät uusiin IT-järjestelmiin ja uusien toiminnanohjausominaisuuksien kehittämiseen.

Yhtiöllä on käyttämättömiä valmiusluottolimiittejä 20 miljoonaa euroa. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa 5 vuotta 1.7.2019 alkaen.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2021 päätti maksaa osinkoa 0,056 euroa sekä lisäosinkoa 0,22 euroa, yhteensä 0,276 euroa (yhteensä 12 345 341,17 euroa) osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 7.4.2021.

Hallitus päätti 23.4.2021 maksaa osinkoa 0,057 euroa osakkeelta (yhteensä 2 549 581,33 euroa). Osingon maksupäivä on 4.5.2021.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,174 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2021 aikana

VERKKOKAUPPA.COMIN UUSI STRATEGIA

Yhtiö kertoi 12.2.2021 päivitetystä strategiastaan ja pitkän aikavälin (2021–2025) taloudellisista tavoitteista. Tarkennetun strategian mukaisesti Verkkokauppa.com tavoittelee miljardin euron liikevaihtoa ja 5 prosentin liikevoittomarginaalia vuoden 2025 loppuun mennessä. Samalla Verkkokauppa.com jatkaa osinkopolitiikkaansa, jonka mukaan yhtiö maksaa omistajilleen kasvavaa osinkoa vuosineljänneksittäin.

Verkkokauppa.comin visiona on pysyä verkkokaupan edelläkävijänä myös tulevien vuosikymmenien aikana jatkuvan innovoinnin ja kehityksen avulla.

LÄHIAJAN RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa.

Taloudellisen kehityksen ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa voi vaikuttaa haitallisesti Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. COVID-19-pandemia vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään ja yritysten toimintaan Suomessa ja globaalisti. COVID-19-pandemia jatkuu ja siitä seuraavia kokonaisvaikutuksia yhtiön liiketoimintaan on vaikea arvioida.

VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Yhtiön kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Yhtiö uskoo, että se onnistuu kasvattamaan markkinaosuuttaan valitsemissaan tuotekategorioissa. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentamisen.

Yhtiö on hyötynyt COVID-19-pandemian vauhdittamasta muuttuvasta kuluttajakäyttäytymisestä, ja myynti verkkokanavissa on kasvanut voimakkaasti. Yhtiö odottaa, että tämä trendi jatkuu COVID-19 pandemian kestäessä.

COVID-19-pandemia vaikuttaa edelleen kielteisesti kulutukseen matkailu- ja palvelualalla, mikä on yhtäältä vaikuttanut positiivisesti tuotteiden kuluttajakysyntään mutta on toisaalta rajoittanut matalamman myyntikatteen tukkukauppaa. Pandemiatilanteella saattaa edelleen olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja kykyyn turvallisesti palvella asiakkaita kivijalkakaupoissa.

Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta makrotalouteen ja meneillään olevaan COVID-19-pandemiaan liittyen. On mahdollista, että pandemia aiheuttaa vielä ennakoimattomia vaikutuksia kokonaistalouden kehitykseen, kuluttajakysyntään sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja yritysmyyntiin vastaisuudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan se on kuitenkin hyvin asemoitunut ja on suhteellinen voittaja ”uuden normaalin” liiketoimintaympäristössä tulevaisuudessa.

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021 ENNALLAAN (julkistettu 12.2.2021)

Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 570–620 miljoonan euron välillä (554 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 20–26 miljoonan euron välillä (20,4 miljoonaa euroa) vuonna 2021.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 23.4.2021 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 23.4.2021 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2021

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 perjantaina 16.7.2021
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021 perjantaina 22.10.2021

Helsingissä 23.huhtikuuta 2021

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com

Mikko Forsell, talousjohtaja
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. 050 434 2516

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations
sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com
puh. 040 671 2999

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com – Todennäköisesti aina halvempi

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.


Liitteet
Verkkokauppa.com Oyj_Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2021 Julkaisuversio

Takaisin pörssitiedotteisiin