Pörssitiedote – 2022

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Verkkokauppa.com Oyj                 PÖRSSITIEDOTE                         17.2.2022 klo 9.30

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 24.3.2022 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä jäsenestä ja että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyiseen hallitukseen kuuluu Arja Talma (puheenjohtaja), Christoffer Häggblom (varapuheenjohtaja), Mikko Kärkkäinen, Frida Ridderstolpe, Johan Ryding, Kai Seikku ja Samuli Seppälä.

Lisäksi ehdotetaan, että hallitus valitsee varapuheenjohtajan hallituksen puheenjohtajan lisäksi. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Arja Talman hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Häggblomin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Samuli Seppälää lukuun ottamatta.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

  • hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, ja
  • kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Lisäksi ehdotetaan, että osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2022 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Ehdotetaan, että yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan kokonaisuudessaan rahana.
Hallituksen valiokuntiin valittaville jäsenille ehdotetaan maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyessä:

  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa,
  • tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa,
  • kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa,
  • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa, ja
  • kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Valiokuntien palkkiot ehdotetaan maksettavan rahana. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolmen suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat 31.5. päivän omistusten perusteella. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Seuraavat jäsenet nimitettiin Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kesäkuussa 2021: Samuli Seppälä (Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään); Erkka Kohonen (Senior Portfolio Manager), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä ja Jukka Järvelä (Senior Portfolio Manager, Mandatum Asset Management), Mandatum Henkivakuutusyhtiön nimeämänä.

Lisätietoja:
Erkka Kohonen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
erkka.kohonen@varma.fi
Puh. +358 10 309 5555

Arja Talma
Hallituksen puheenjohtaja
arja.talma@boardman.fi
Puh. +358 10 309 5555

Marja Mäkinen
Head of Investor Relations and Corporate Communications
Verkkokauppa.com Oyj
marja.makinen@verkkokauppa.com
Puh. +358 40 671 2999

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 80 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.Takaisin pörssitiedotteisiin