Pörssitiedote – 2022

Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus suunnatulla maksuttomalla osakeannilla avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluvien osakepalkkioiden maksamiseksi – muutos yhtiön hallussa olevien omien

Verkkokauppa.com Oyj        Pörssitiedote                3.3.2022 klo 8.00

Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus suunnatulla maksuttomalla osakeannilla avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluvien osakepalkkioiden maksamiseksi – muutos yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Lisäosakeohjelman 2018–2020 toisen sitouttamisjakson 2019–2021 mukaisten osakepalkkioiden maksamiseksi. Suunnattua maksutonta osakeantia koskeva päätös perustuu 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämään valtuutukseen.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 2.3.2022, luovutettu yhteensä 20 000 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta seitsemälle (7) avainhenkilölle Lisäosakeohjelman 2018–2020 ehtojen mukaisesti. Lisäksi osa palkkiosta maksetaan rahana, jolla pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Osakepalkkioiden maksamisen yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä päätöksellä siten ole laimentavaa vaikutusta. Osakkeiden luovuttamisen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:llä on hallussaan 297 968 omaa osaketta.

Annetut osakkeet ovat osakepalkkioita yhtiön ylimpään johtoon kuuluville henkilöille tarkoitetussa pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä, ja osakepalkkioiden on kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti tarkoitus yhdistää johdon tavoitteet osakkeenomistajien tavoitteisiin ja kannustaa johtoa työskentelemään pitkän aikavälin tähtäimellä tavoitteena lisätä osakkeenomistaja-arvoa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2018 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja tarkemmat tiedot tästä kannustinjärjestelmästä on saatavilla 16.5.2018 julkaistussa yhtiötiedotteessa. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, saamiseen ja kertymiseen.

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com
puh. 040 671 2999

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan yli 80 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.Takaisin pörssitiedotteisiin