Pörssitiedote – 2022

Verkkokauppa.comin kuluttajamyynti odotettua hiljaisempaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2022

Verkkokauppa.comin kuluttajamyynti odotettua hiljaisempaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Verkkokauppa.com Oyj – osavuosikatsaus 28.4.2022 klo 8.00

Verkkokauppa.com järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo 10.00 ja toisen englanninkielisen tilaisuuden analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 11. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista ja ohjeet kuinka osallistua, löytyvät tämän tiedotteen lopusta.
Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 124,8 miljoonaa euroa (134,0)
  • Myyntikate oli 19,3 miljoonaa euroa (21,7) eli 15,4 % (16,2 %) liikevaihdosta
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,7 miljoonaa euroa (5,2) eli 0,5 % (3,9 %) liikevaihdosta
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (5,2) eli 0,7 % (3,9 %) liikevaihdosta
  • Kauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (3,9)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,09)
  • Investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,4)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -16,8 miljoonaa euroa (-9,1)
  • Yhtiökokous päätti, että tilivuodelta 2021 maksettiin osinkona 0,060 euroa osaketta kohden. Osingon maksupäivä oli 4.4.2022. Lisäksi yhtiön hallitus päätti 27.4.2022, yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella, maksaa ensimmäisen erän neljännesosingosta; 0,061 euroa osaketta kohden ja osinko maksetaan 9.5.2022.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/20221-3/2021Muutos%1-12/2021
Milj. euroa    
Liikevaihto124,8134,0-6,9 %574,5
Myyntikate19,321,7-11,4 %91,2
Myyntikate, %15,4 %16,2 % 15,9 %
Käyttökate2,06,4-69,2 %25,3
Käyttökate, %1,6 %4,8 % 4,4 %
Liikevoitto0,75,2-87,3 %20,3
Liikevoitto, %0,5 %3,9 % 3,5 %
Vertailukelpoinen liikevoitto0,95,2-83,2 %20,3
Vertailukelpoinen liikevoitto, %0,7 %3,9 % 3,5 %
Kauden tulos0,23,9-94,9 %15,1
     
Investoinnit1,40,4226,3 %4,9
Liiketoiminnan rahavirta-16,8-9,1-85,9 %6,7

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 (päivitetty 23.3.2022)
Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–590 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 12–19 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,3 miljoonaa euroa) vuonna 2022.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Vuosi 2022 lähti liikkeelle haastavissa olosuhteissa ja tämä heijastui ensimmäisen kvartaalin suoriutumiseen. Koronapandemian rajoitusten helpottuessa kohtasimme uuden kriisin helmikuun lopussa Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen myötä. Teimme päätöksen lopettaa vientiliiketoiminta Venäjälle. Samalla kuluttajien epävarmuus näkyi yhä hiljaisempana kysyntänä. Talouden kasvun hidastuessa, inflaation voimistuessa ja kustannustasojen noustessa kuluttajien luottamus heikkeni edelleen voimakkaasti maaliskuussa*. Tässä markkinaympäristössä Verkkokauppa.comin tammi-maaliskuun liikevaihto laski 6,9 prosenttia ja oli 124,8 miljoonaa euroa. Strateginen kasvualueemme, yritysmyynti, oli neljänneksen valopilkku ja kasvoi 12,0 prosenttia. Kysyntä oli hyvää kasvavissa tuotekategorioissa, kuten urheiluvälineissä ja leluissa, mutta kodinelektroniikan kysyntä oli kokonaisuudessaan vaisua. Kasvavien tuotekategorioiden myynti kasvoi 10.2 prosenttia vertailukaudesta ja niiden osuus myynnistä oli 12.4 prosenttia. Tietyissä tuotealueissa koettiin edelleen saatavuushaasteita johtuen Kiinan pahenevasta koronatilanteesta.

Haastava markkina johti kilpailutilanteen ja hinnoittelun kiristymiseen, mikä vastaavasti laski myyntikatetta. Tämä yhdessä laskeneen myynnin kanssa heikensi tulosta (EBIT), joka oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa. Logistiikkakustannuksissa näkyi selkeitä nousun merkkejä, lisäksi matalakatteisen myynnin osuus kasvoi. Myyntikate oli 15,4 prosenttia myynnistä. Vallitsevasta markkinatilanteesta, sekä vientiliiketoiminnan puolittumisesta johtuen laskimme maaliskuussa koko vuoden tulosennustettamme. Lisäksi arvioimme komponenttipulan ja tuotteiden saatavuushaasteiden jatkuvan edelleen.

Autostore-varastoautomaatioinvestointi on valmistunut suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönottoa viimeisteltiin maaliskuun aikana. Varastoautomaatio on suunnitellussa kapasiteetissa käytössä huhtikuun loppuun mennessä. Seuraavaksi varaston automatisointihanke etenee pakkausautomaation asentamisella. E-ville.com-yrityskauppa saatiin päätökseen ja uuden liiketoiminnan integrointi osaksi Verkkokauppa.comia on hyvässä vauhdissa. Asiakaskokemusta kehitettiin uuden kuluttajarahoitustuotteen, Tilin lanseerauksen merkeissä.

*Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori 28.3.2022 https://www.stat.fi/til/kbar/2022/03/kbar_2022_03_2022-03-28_tie_001_fi.html

TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

     
Milj. euroa1-3/20221-3/2021Muutos, %2021
Liikevaihto124,8134,0-6,9 %574,5
Liikevoitto0,75,2-87,3 %20,3
Liikevoitto, %0,5 %3,9 % 3,5 %
- Liiketoimintojen hankintaan liittyvät kulut0,20,0 0,0
Vertailukelpoinen liikevoitto0,95,2-83,2 %20,3
Vertailukelpoinen liikevoitto, %0,7 %3,9 % 3,5 %


Myynnin jakauma, %  
    
 1-3/20221-3/20212021
Asiakassegmentit   
Kuluttajat68 %72 %72 %
Yritysasiakkaat26 %22 %21 %
Vienti5 %6 %7 %


Myyntikanavat
   
Verkkokauppa63 %64 %61 %
Kivijalkakauppa32 %31 %32 %
    
Tuotekategoriat   
Perinteiset (CE) kategoriat87,6 %89,5 %85,6 %
Kasvavat kategoriat12,4 %10,5%14,4 %
    
Vierailut verkkosivuilla, milj.20,019,979,5

Myynti on toimitetuista ja matkalla olevista tuotteista. Verkko- ja kivijalkakaupan myynti ei sisällä vientiä.
Perinteiset tuotekategoriat pitää sisällään IT:n (jonka tuoteryhmiä on mm. tietokoneet ja oheislaitteet sekä komponentit), Viihde (TV ja video, audio ja hifi, pelaaminen ja musiikki-instrumentit), mobiililaitteet (puhelimet, kamerat ja kellot), sekä pienet ja suuret kodinkoneet. Kasvavat kategoriat ovat uusia ja kehittyviä kategorioita valikoimassamme, ja pitää sisällään tuoteryhmät kuten urheilu, koti ja valaistus, ruoka ja juoma, lelut, lastentarvikkeet, grillaus ja keittiö, lemmikkitarvikkeet sekä laukut ja matkailu.

Tammi-maaliskuu 2022

Verkkokauppa.comin liikevaihto laski tammimaaliskuussa -6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 124,8 miljoonaa euroa (134). Liikevaihto laski odotettua hiljaisemmasta kuluttajakysynnästä johtuen. Yritysasiakasmyynti sen sijaan jatkoi kasvu-uralla ja sen liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia, asiakassegmentin ollessa 26 prosenttia koko yhtiön myynnistä.

Perinteisten (CE) tuotekategorioiden myynti laski -7,9 prosenttia ja niiden osuus myynnistä oli 87,6 prosenttia. Erityisesti tietokoneet olivat hyvin myynyt tuoteryhmä vilkkaasta yritysasiakasmyynnistä johtuen. Kasvavien tuotekategorioiden myynti kasvoi 10.2 prosenttia ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 12.4 prosenttia. Kasvavista tuotekategorioista kuluttaja-asiakkaille vertailukautta paremmin myivät lelut, lastentarvikkeet, urheiluvälineet sekä laukut ja matkailu.

Verkkokauppa.comin online-myynti laski -4,8 prosenttia laskeneesta kokonaismyynnistä johtuen, ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 63 prosenttia (64 %).

Lisäksi yhtiö teki maaliskuun alussa Ukrainan kriisistä johtuen päätöksen lopettaa kaikki myynti Venäjälle. Tästä johtuen vientiliiketoiminnan myynti laski -30,5 prosenttia, ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 5 prosenttia (6 %). Liikevaihto ilman vientiä laski tammi-maaliskuussa 6 prosenttia.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,0) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot.

Henkilöstökulut nousivat tammimaaliskuussa 10,4 prosenttia ja olivat 10,0 miljoonaa euroa (9,1). Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut nousivat ja olivat 7,4 miljoonaa euroa (6,4). Muiden kulujen kasvuun vaikutti lähinnä logistiikan ja varastoinnin kustannusten kasvu vertailukauteen verrattuna sekä e-ville.com yrityskauppa.

Yhtiön liikevoitto (EBIT) tammimaaliskuussa laski 4,5 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (5,2) eli 0,5 prosenttia liikevaihdosta (3,9 %). Kannattavuuden lasku johtui lähinnä kasvaneista logistiikan kustannuksista sekä pehmeässä markkinassa kiristyneestä kilpailutilanteesta, joka johti matalampikatteiseen kampanjamyyntiin. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (5,2) ja kauden tulos 0,2 miljoonaa euroa (3,9).

Osakekohtainen tulos oli vuoden ensimmäisellä vuosineljännekseltä 0,00 euroa (0,09).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammimaaliskuussa 2022 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -16,8 miljoonaa euroa (-9,1). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti pääosin käyttöpääoman muutos, joka johtui lähinnä pienentyneistä ostoveloista ja kasvaneista varastoista varauduttaessa toimitushaasteisiin ja tulevan kesän sesonkimyyntiin.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja pienimmät toisen vuosineljänneksen lopussa.

Investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,4) tammimaaliskuussa 2022. Investoinnit kohdistuivat pääosin Jätkäsaaren automaatiovarastoon liittyvään hankkeeseen. Katsauskaudella yhtiö aktivoi taseeseen 0,1 miljoonaa euroa (0,0) palkkakustannuksia.

Yhtiö neuvotteli ja sopi maaliskuussa 25 miljoonan euron pankkilainasta sekä 25 miljoonan euron luottolimiitistä. Molemmat rahoitusjärjestelyt ovat kolmevuotiset. Maaliskuussa yhtiö nosti 5 miljoonaa euroa luottolimiitistä ja 10 miljoonaa euroa pankkilainaa. Tämä järjestely korvaa yhtiön aikaisemmat rahoitusjärjestelyt.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä kasvoi verrattuna vuoden takaiseen ja oli maaliskuun lopussa 753 (738). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

YRITYSVASTUU

Verkkokauppa.com julkisti maaliskuussa omana raporttinaan selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Raportti käsittelee yhtiön vastuullisuustyötä ja sen etenemisestä vuoden 2021 aikana. Osana raportointiaan yhtiö esitteli Vastuullisuusohjelman, jossa se asettaa tavoitteet vastuullisuustyölleen strategiakaudella 2021-2025. Ohjelma kattaa yhtiön koko toiminnan, olennaisuuden perusteella valittujen painopisteiden mukaisesti. Tavoitteiden jalkauttaminen on integroitu läpi organisaation ja ohjelma lanseerattiin avainhenkilöille. Tavoitteiden edistymistä seurataan vastuullisuustyön ohjausryhmässä neljännesvuosittain ja hallituksen tarkastusvaliokunnassa puolivuosittain.

Yhtiön oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1 ja 2) laskivat edellisvuodesta 34 % uusiutuvaan energiaan tehtyjen panostusten ansiosta ja olivat 319 tonnia CO2 vuonna 2021. Päästölaskenta toiminnan epäsuorien päästöjen (Scope 3) osalta on käynnissä.

Maaliskuussa toteutettiin uudenlainen henkilöstön työkykyä, sitoutuneisuutta ja suositteluhalukkuutta mittaava kysely. Mittauksen mukaan henkilökunnan työkyky ja sitoutuminen olivat hyvällä tasolla, suositteluhalukkuus suurta ja hyvät työkaverit ja yhteisöllisyys koettiin vahvuudeksi.

YRITYSOSTOT

Verkkokauppa.com tiedotti 9.2.2022 sopineensa suomalaisen e-ville.com -verkkokaupan ostamisesta. Yrityskauppa tukee Verkkokauppa.comin strategiaa vahvistaa ja laajentaa valikoimaa omissa tuotemerkeissä. Kauppahinta on noin 5,3 miljoonaa euroa, josta rahana maksetaan 3,3 miljoonaa euroa ja 2,0 miljoonaa euroa yhtiön kaupan täytäntöönpanon yhteydessä suunnatussa annissa myyjälle annettavilla uusilla osakkeilla. Osapuolet ovat lisäksi sopineet mahdollisista enintään noin 6,7 miljoonan euron lisäkauppahintaeristä, jotka maksetaan ehdollisena sille, että yhteenlaskettu omien tuotemerkkien myynti ylittää asetetut tavoitteet vuosina 2022, 2023 tai 2024. Yhteensä kokonaiskauppahinta voi olla enintään 12,0 miljoonaa euroa.

Yrityskauppa saatiin päätökseen 1.4.2022, ja e-villen liiketoiminta siirtyi Verkkokauppa.comille. Liiketoiminta konsolidoidaan Verkkokauppa.comin lukuihin vuoden 2022 toisen neljänneksen alusta alkaen. Ostetulla liiketoiminnalla arvioidaan olevan Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liikevaihtoon 5–8 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen kuluttajakäyttäytymiseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, vientiliiketoiminnan tilanteeseen, tuotteiden saatavuuteen ja kilpailukenttään. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan, yritystransaktioiden ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen.

Geopoliittiset selkkaukset ja talouspakotteet, talouden yleinen epävarmuus ja sen myötä rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus voi vaikuttaa Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin haitallisesti. Inflaatiolla ja mahdollisesti kiristyvällä rahapolitiikalla saattaa olla enenevissä määrin vaikutuksia kuluttajien oman talouden luottamukseen ja sitä kautta kulutuskäyttäytymiseen. Mahdollisia vaikutuksia Verkkokauppa.comin liiketoimintaan saattaa olla nähtävissä koko tuotteiden toimitusketjun, logistiikan, tuotteiden ja palveluiden hintojen sekä asiakkaidemme kulutuskäyttäytymisen kautta.

Haasteet tuotantoketjujen ja logistiikan tehokkuudessa, mm. tuotteiden ja tiettyjen komponenttien sekä konttien saatavuudessa jatkuvat. Toisaalta olemme varautuneet varastojen optimoinnilla mahdollisesti jatkuviin saatavuusongelmiin.

COVID-19-pandemian vaikutukset ja rajoitukset ihmisten elämään ovat helpottuneet. Mahdollisilla uusilla virusmuunnoksilla tai pandemian uudelleen voimistumisella saattaisi olla vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä. Pandemia pitkittyminen saattaisi aiheuttaa epävarmuutta kotitalouksien luottamukseen taloutta kohtaan ja tällä voisi olla vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta maailman geopoliittisiin selkkauksiin, Ukrainan kriisiin ja makrotalouteen sekä koronapandemian jälkeiseen aikaan liittyen. Yhtiön kuluvan vuoden kasvunäkymiä pidetään haasteellisina toimintaympäristön muutoksista johtuen. Talouden kasvun odotettu hidastuminen ja inflaation kiihtyminen sekä Ukrainan kriisi ovat heikentäneet entisestään kotitalouksien luottamusta omaan talouteen. Näistä seikoista johtuen kuluttajakysyntä ja -liiketoiminta olivat alkuvuonna odotettua hiljaisempaa. Ukrainan kriisin myötä yhtiö teki päätöksen lopettaa kaikki myynti Venäjälle, emmekä odota tämän palautuvan kuluvan vuoden aikana. Lisäksi pandemiaan liittyvien rajoitusten poistuessa, kotitalouksien kulutuksen nähdään suuntautuvat kestokulutustavaroista palveluihin, kuten matkustamiseen. On myös mahdollista, että nousseet energian hinnat ja Kiinan heikentynyt koronatilanne vaikuttaa edelleen komponenttien ja tuotteiden saatavuuteen sekä satamien ja muun logistiikan toimintaan kuluvan vuoden aikana.

Yhtiö uskoo, että se onnistuu hyödyntämään edukseen kuluttajien online-siirtymää ja kasvattamaan markkinaosuuttaan valitsemissaan tuotekategorioissa. Yhtiö arvioi asiakkaiden siirtymisen asioimaan yhä enenevässä määrin verkkoon olevan pysyvää. Vahva taseemme mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentamisen.

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 (päivitetty 23.3.2022)

Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–590 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 12–19 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,3 miljoonaa euroa) vuonna 2022.

Helsingissä 28. huhtikuuta 2022

Verkkokauppa.com Oyj
Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUDET
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi torstaina 28.4.2022 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä torstaina 28.4.2022 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TULEVAT TALOUDELLISET TIEDOTTEET, TILINPÄÄTÖS JA YHTIÖKOKOUS

Verkkokauppa.com Oyj:n tapahtumat ja taloudellisten katsausten julkistus:
- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 torstaina 14.7.2022
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 torstaina 27.10.2022
- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 9.2.2023.

Lisätietoja:
Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com

Mikko Forsell, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. 050 434 2516

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com
puh. 040 671 2999

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 80 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24 h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.


Liitteet
Verkkokauppa.com Q1 2022 osavuosikatsaus

Takaisin pörssitiedotteisiin