Pörssitiedote – 2022

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingon toisen erän jakamisesta

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingon toisen erän jakamisesta

Verkkokauppa.com Oyj         PÖRSSITIEDOTE         14.7.2022 klo 08.20

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti tänään vuoden 2022 varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,062 euroa osakkeelta (yhteensä 2 793 982.38 euroa).

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä, 18.7.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.7.2022.

Verkkokauppa.comin 24.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjakamisesta. Valtuutuksen perusteella neljänneksittäin jaettavan osingon määrä voi olla yhteensä enintään 0,186 euroa osakkeelta.

Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksien tai säännöksien mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa vielä kerran valtuutuksen voimassaoloaikana; kolmas erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,063 euroa osakkeelta, maksetaan 7.11.2022. Yhtiö julkistaa tällaiset hallituksen päätökset erikseen.

Ennen päätöstään osingonmaksusta, hallitus arvioi yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Lisätietoja:

Mikko Forsell
Talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj
mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. 010 309 5555

Marja Mäkinen
Head of Investor Relations and Corporate Communications
Verkkokauppa.com Oyj
Marja.makinen@verkkokauppa.com
Puh. 040 671 2999

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan yli 80 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.Takaisin pörssitiedotteisiin