Pörssitiedote – 2022

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingon kolmannen erän jakamisesta

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingon kolmannen erän jakamisesta

Verkkokauppa.com Oyj         PÖRSSITIEDOTE         27.10.2022 klo 07.45

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti tänään vuoden 2022 varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,063 euroa osakkeelta (yhteensä 2 839 581,80 euroa).

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä, 31.10.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.11.2022.

Verkkokauppa.comin 24.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjakamisesta. Valtuutuksen perusteella neljänneksittäin jaettavan osingon määrä voi olla yhteensä enintään 0,186 euroa osakkeelta.

Hallituksen 27.10.2022 päättämän osingonjaon jälkeen yhtiöllä ei ole voimassa olevia varojenjakovaltuutuksia.

Ennen päätöstään osingonmaksusta, hallitus arvioi yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Vuoden 2022 aikana Verkkokauppa.com on maksanut osakkeenomistajilleen, tämä kvartaaliosinko mukaan lukien, osinkoina yhteensä 11,2 miljoonaa euroa, joka on 0,246 euroa per osake.

Lisätietoja:

Mikko Forsell
Talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj
mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. 010 309 5555

Marja Mäkinen
Head of Investor Relations and Corporate Communications
Verkkokauppa.com Oyj
Marja.makinen@verkkokauppa.com
Puh. 040 671 2999

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 90 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.Takaisin pörssitiedotteisiin