Pörssitiedote – 2023

Verkkokauppa.com käynnistää tulosparannusohjelman kannattavuuden turvaamiseksi – yhtiö aloittaa muutosneuvottelut

Verkkokauppa.com käynnistää tulosparannusohjelman kannattavuuden turvaamiseksi – yhtiö aloittaa muutosneuvottelut

Verkkokauppa.com Oyj        PÖRSSITIEDOTE - sisäpiiritieto         16.1.2023 klo 10.00        

Verkkokauppa.com sopeuttaa liiketoimintaansa vastaamaan laskenutta kysyntää. Vuoden 2022 keväästä alkaen kuluttajaluottamus on heikentynyt merkittävästi ja yleinen talouden epävarmuus, inflaatiopaineet sekä korkojen nousu ovat heikentäneet kuluttajien ostovoimaa.

Yhtiö käynnistää tulosparannusohjelman, jolla tavoitellaan vuositasolla 10 miljoonan euron tulosparannusta, josta vuoden 2023 aikana odotetaan toteutuvan noin 5-8 miljoonaa euroa. Ohjelma tähtää yhtiön operatiivisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn paranemiseen. Keskeiset operatiivisen tehokkuuden parannukset liittyvät yhtiön valikoimaan, varastoon, toimitusvirtoihin ja organisaatiorakenteeseen. Valikoiman tehostamiseen liittyen yhtiö tiedotti tänään aikaisemmin 1,6 miljoonan euron varaston alaskirjauksesta.

Osana tulosparannusohjelmaa yhtiö käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on uudistaa organisaation rakenteita vastaamaan yhtiön pitkän tähtäimen strategiaa sekä sopeuttaa henkilöstömäärä ja -kulut vallitsevaan kysyntätilanteeseen.

”Verkkokauppa.com on hakenut kasvua historiansa alusta alkaen. Tällä hetkellä haastava markkinaympäristö ei anna edellytyksiä kasvuun ja samalla kasvanut kustannustaso heikentää tuloksentekokykyämme. Nyt tehtävillä toimenpiteillä haluamme varmistaa yhtiön tulevaisuuden kannattavuuden”, Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka avaa muutoksia.

”Olemme läpi vuoden tehneet toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Jo tehtyjen toimien lisäksi nyt suunnitellut uudelleenjärjestelyt ovat välttämättömiä kilpailukyvyn parantamiseksi, henkilöstön joustavuuden lisäämiseksi ja kiinteiden kustannusten laskemiseksi”, toteaa Porkka.

Muutosneuvottelut alkavat välittömästi ja niiden piirissä on Verkkokauppa.comin koko henkilöstö, noin 770 työntekijää. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistukset sekä olennaiset muutokset työsopimuksiin koskevat enintään 110 henkilöä.

Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan henkilöstökustannuksien osalta 6 miljoonan euron vuotuista säästöä. Säästöistä 3-4 miljoonaa euroa odotetaan toteutuvan vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla ja täysimääräisenä vuonna 2024.

Suunnitelluista uudelleenjärjestelyistä arvioidaan, neuvottelutuloksista riippuen, syntyvän noin 1,3 euron kustannukset. Kustannukset arvioidaan kirjattavan vuoden 2023 toisella neljänneksellä, ja niiden odotetaan realisoituvan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:
Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com

Mikko Forsell, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. 050 434 2516

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com
puh. 040 671 2999

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 90 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan noin 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.Takaisin pörssitiedotteisiin