Tietoa osakkeesta

TunnusISIN-koodiÄäniä/osakeOsakepääomaOsakkeiden lukumäärä
VERKFI40000498121100 000 €45 065 130

Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.
Euroclear Finland Oy ylläpitää yhtiön osakasrekisteriä ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki

Valtuutukset

Verkkokauppa.com:n yhtiökokous 28.3.2019 antoi hallitukselle seuraavan valtuutuksen:

Osakeanti

Verkkokauppa.com:n 28.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Omien osakkeiden osto

Verkkokauppa.com:n 28.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus voi päättää enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.