Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön 31.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai näiden nimeämistä henkilöistä koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain ja muutoin tarvittaessa hallituksen kokoonpanoa sekä jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimii ja sen työjärjestys on voimassa, kunnes yhtiökokous päättää toisin.

Verkkokauppa.comin varsinainen yhtiökokous päätti 25.3.2021 nimitystoimikunnan muutetusta työjärjestyksestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Yhtiön kaikkien Osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävänä toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti;
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi Yhtiön monimuotoisuusperiaatteet huomioon ottaen; ja
  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy pääsääntöisesti osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Järjestäytymiskokouksessaan 27.6.2022, seuraavat jäsenet nimitettiin nimitystoimikuntaan:

  • Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään
  • Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, ja
  • Jukka Järvelä, Senior Portfolio Manager, Mandatum Asset Management, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön nimeämänä
  • Arja Talma, Verkkokauppa.com:in hallituksen puheenjohtaja.
Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Erkka Korhonen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Katso Yhtiökokous-sivuilta Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2021