https://inderes-ir-pages-dev-assets.storage.googleapis.com/verkkokauppa/images/verkkokauppa-v-logo.png
en / fi
EtusivuMeistäSijoittajatVastuullisuusYhteystiedot
menu
Change language: enfi

Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Verkkokauppa.com noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemia sisäpiirisäännöksiä, joita sovelletaan yhtiöihin, joiden osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingissä. Verkkokauppa.comin hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja määrittelee sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa koskevat menettelytavat. Verkkokauppa.comin sisäpiiriohjetta päivitetään säännöllisesti ja sen noudattamista seurataan jatkuvasti.

Verkkokauppa.com ei ylläpidä pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä. Sen sijaan Verkkokauppa.com ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita sekä luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Verkkokauppa.comin rahoitusvälineillä, ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Verkkokauppa.comissa liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi henkilöiksi on määritelty Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Verkkokauppa.com julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet yhtiötiedotteena viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamispäivästä. Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella täältä.

Johtohenkilöitä koskeva suljettu ikkuna

Yhtiön johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen henkilön lukuun), suoraan tai välillisesti, Verkkokauppa.comin rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa kalenterivuoden neljänneksen päättymisen ja yhtiön taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista seuraavan päivän välisen ajan (”Suljettu Ikkuna”). Suljettu Ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista ja julkistamispäivän.

Suljettua Ikkunaa sovelletaan myös henkilöihin, jotka ovat osallisina osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa tai joilla on säännöllinen pääsy yhtiön julkistamattomaan taloudelliseen tietoon.

Valvonta

Verkkokauppa.comin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakimies. Sisäpiirivastaavan tehtävänä on muun muassa:

  • MAR:in ja sisäpiirisääntöjen hallinnon ja soveltamisen yleinen organisointi sekä sisäpiiriasioiden valvonta;

  • sisäpiiriluetteloiden sekä johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriään koskevan listan ylläpito;

  • johtohenkilöiden sisäpiiritoimien ilmoittaminen Fivalle sekä muille olennaisille tahoille;

  • sisäpiiriasioita koskevan sääntelyn muutosten seuranta; sekä

  • koulutuksen ja neuvonnan järjestäminen.

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com