https://inderes-ir-pages-dev-assets.storage.googleapis.com/verkkokauppa/images/verkkokauppa-v-logo.png
en / fi
Etusivu/Sijoittajat/Osaketieto/Liputusilmoitukset
EtusivuMeistäSijoittajatVastuullisuusYhteystiedot
menu
Change language: enfi

Sijoittajat

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että Verkkokauppa.com:lle. Verkkokauppa.com:lla puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Lisätietoa Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Liputusilmoitukset lähetetään Verkkokauppa.com:lle sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Verkkokauppa.com on vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset:

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com