https://inderes-ir-pages-dev-assets.storage.googleapis.com/verkkokauppa/images/verkkokauppa-v-logo.png
en / fi
EtusivuMeistäSijoittajatVastuullisuusYhteystiedot
menu
Change language: enfi

Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Verkkokauppa.com Oyj ja kotipaikka Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden, ohjelmistojen, kameroiden, komponenttien, elektroniikan, painolaitteiden, kaapelien, toimistotekniikan ja tarvikkeiden, telelaitteiden ja palveluiden osto, myynti, vuokraus, maahantuonti ja konsultointi. Yhtiö tarjoaa myös internet- ja verkkopalveluita, mukaan lukien verkkokauppa.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja enintään vastaava määrä varajäseniä.

4 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi myös antaa oikeuden yhtiön edustamiseen muulle nimetylle henkilölle yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

5 § Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää kutsua yhtiökokouksen koolle ilman fyysistä kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräistä päätösvaltaansa yhtiökokouksen aikana ajantasaisesti etäyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on päätettävä:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja, mikäli yhtiö on emoyhtiö, myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;
  • hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä;
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:

  • hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
  • tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä:

  • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com