Sijoittajat

Osinkopolitiikka ja osinko

Osinkopolitiikka ja osinko

Verkkokauppa.com maksaa kasvavaa osinkoa vuosineljänneksittäin.

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com