https://inderes-ir-pages-dev-assets.storage.googleapis.com/verkkokauppa/images/verkkokauppa-v-logo.png
en / fi
EtusivuMeistäSijoittajatVastuullisuusYhteystiedot
menu
Change language: enfi

Hallinnointi

Hallinnointi

Verkkokauppa.com Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin Pörssissä. Verkkokauppa.com sitoutuu hyvään hallintotapaan noudattamalla kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla suosituksia hyvästä hallintotavasta. Verkkokauppa.comin hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä asetuksia ja säännöksiä.

Verkkokauppa.comin toimintaa ohjaavat lisäksi yhtiön vahvistamat arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Verkkokauppa.com noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 antamaa hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi”). Jos Yhtiö tulevaisuudessa poikkeaa jostakin Hallinnointikoodin suosituksesta, se selostaa poikkeuksen ja perustelee sen. Hallinnointikoodi on saatavissa internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, osakkeenomistajien nimitystoimikunta, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa; palkitsemis- ja tarkastusvaliokunta sekä toimitusjohtaja. Lisäksi Verkkokauppa.comilla on johtoryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja. Yhtiöllä on yksi raportointisegmentti.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti 2023

Aiempien selvitysten arkisto add

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com