https://inderes-ir-pages-dev-assets.storage.googleapis.com/verkkokauppa/images/verkkokauppa-v-logo.png
en / fi
Etusivu/Sijoittajat/Avainluvut
EtusivuMeistäSijoittajatVastuullisuusYhteystiedot
menu
Change language: enfi

Sijoittajat

Avainluvut

Tuloslaskelmatietoja

Milj. euroa

  2019 2020 2021 2022 2023
Liikevaihto 504,1 553,6 574,5 543,1 502,9
Myyntikate, % liikevaihdosta 14,7 16,0 15,9 14,8 16,1
Käyttökate (EBITDA) 16,3 24,6 25,3 7,8 11,1
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 3,2 4,4 4,4 1,4 2,2
Liikevoitto 11,3 19,6 20,3 2,3 4,7
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,2 3,5 3,5 0,4 0,9
Tilikauden tulos, milj. euroa 7,8 14,6 15,1 0,3 2,1

Tasetietoja

Milj. euroa

  2019 2020 2021 2022 2023
Oma pääoma, meur 37,6 36,6 40,5 35,7 28,5
Vuokrasopimusvelat, meur (IFRS 16) 19,7 18,0 16,1 16,8 11,7
Taseen loppusumma 160,2 173,7 172,3 172,2 179,3

Tunnuslukuja

Milj. euroa

  2019 2020 2021 2022 2023
Osakekohtainen tulos, euroa* 0,17 0,33 0,34 0,01 0,05
Omavaraisuusaste, % 23,4 24,5 21,4 15,8 16,2
Henkilöstö, kauden lopussa 758 818 825 838 677

*Maksuttomasta osakeannista (osakesplit) päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.8.2015.

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Myyntikate, % liikevaihdosta =
(Liikevaihto - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100

Käyttökate =
Liikevoitto ennen poistoja

Liikevoitto, % liikevaihdosta =
Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100

Korolliset nettovelat =
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pääomalainat - Rahat ja pankkisaamiset

Osakekohtainen tulos =
Tilikauden tulos / Osakkeiden määrä

Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), % =
(Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat sekä poistoeron omanpääoman osuus), % =
(Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com