https://inderes-ir-pages-dev-assets.storage.googleapis.com/verkkokauppa/images/verkkokauppa-v-logo.png
en / fi
EtusivuMeistäSijoittajatVastuullisuusYhteystiedot
menu
Change language: enfi

Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Hallitus valvoo yhtiön ja sen toimintojen johtamista. Lisäksi se päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, toimintamalliin ja rahoitukseen liittyvistä asioista.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, jotka raportoivat hallitukselle: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet. Hallitus on vahvistanut kummallekin valiokunnalle kirjalliset työjärjestykset.

Kokoonpano ja toimikausi add

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestys ei aseta rajoitteita hallitusten jäsenten toimikausien lukumäärästä eikä yhtiöjärjestys millään tavoin rajoita yhtiökokouksen päätäntävaltaa hallituksen jäseniä valittaessa. Yhtiökokous voi kuitenkin ottaa huomioon Hallinnointikoodin hallituksen koostumusta säätelevät suositukset, erityisesti riippumattomuusvaatimukset ja muut vaatimukset, joita sovelletaan säännellyllä markkinalla tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin Suomessa. Hallitus valitsee yhden jäsenistään puheenjohtajaksi ja se voi myös valita varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät add

Hallituksen tehtävät tulevat osakeyhtiölaista ja muusta sovellettavasta lainsäädännöstä. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta. Sen tehtäviä ovat muiden muassa:

 • määrittää Yhtiön strategia ja päättää siitä;
 • vahvistaa liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä rahoitustoimenpiteet (siinä määrin kuin ne eivät ole osakkeenomistajien vastuulla);
 • määrittää ja hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja hallituksen toimintakertomukset;
 • vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät sekä raportointimenetelmät;
 • päättää johdon palkkio- ja kannustinohjelmista sekä Yhtiön työntekijöiden mahdollisista yleisistä ja erityisistä eläkeohjelmista, voitonjako-ohjelmista tai palkkio-ohjelmista;
 • päättää yhtiön toiminnan luonteen perusteella epätavallisiksi luonnehdittavista sopimuksista tai erityisen tärkeistä sopimuksista, kuten pitkäaikaisista vuokrasopimuksista;
 • seuraa lähipiiritransaktioita; sekä
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää yhtiön johtoryhmään kuuluvat muut työntekijät. Nimitykset hyväksyy yhtiön hallitus.

Hallituksen riippumattomuus add

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden. Hallituksen jäsenet vahvistavat vuosittain riippumattomuutensa arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja sitoutuvat ilmoittamaan mahdolliset toimintavuoden aikana tapahtuvat muutokset viipymättä yhtiölle.

Hallituksen jäsenet

Arja Talma, s. 1962

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Kauppatieteen maisteri eMBA
Hallituksessa vuodesta 2018
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen

Tausta add

Luottamustoimet

 • Metso Oyj, hallituksen jäsen 2020–,
 • Nordea Bank Oyj, hallituksen jäsen 2022–
 • Glaston Oyj, hallituksen jäsen 2021–,

Työkokemus

 • Johtaja, kauppapaikat ja sijoitukset, Kesko Oyj, 2013–2015
 • Toimitusjohtaja, Rautakesko Oy, 2011–2013
 • Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), Kesko Oyj, 2005–2011
 • Talousjohtaja, Kesko Oyj, 2004–2005
 • Johtaja, Oy Radiolinja Ab, 2001–2003
 • Osakas, KHT-tilintarkastaja, tilintarkastaja, KPMG Wideri Oy Ab, 1987–2001

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Kati Riikonen, s. 1971

Hallituksen jäsen
Päätoimi: Telia Finland Oyj, Johtaja, Online, Markkinointi ja Analytiikka
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Tausta add

Luottamustoimet

 • Nooa Säästöpankki Oy, Hallituksen jäsen, 2021–

Työkokemus

 • Google Finland Oy, Toimialajohtaja, 2017–2020
 • Isobar Finland Oy, Toimitusjohtaja, 2015–2017
 • DNA Oy, Markkinointijohtaja ja Onlinejohtaja, 2011–2015
 • KRi Marketing Tmi, Yrittäjä, 2006–2011
 • Motorola Inc, Markkinointijohtaja, 2003–2006
 • Nokia Networks, useita esihenkilötehtäviä asiakaskoulutuksessa, markkinoinnissa ja toimialan yhteistyöhankkeissa, 1996–2003

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Irmeli Rytkönen, s. 1959

Hallituksen jäsen
OTK
Hallituksessa vuodesta 2024
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Tausta add

Työkokemus

 • Director, Elkjøp Nordic AS, 2018-2019
 • Toimitusjohtaja, Gigantti Oy Ab, 1999-2018
 • Konsultti, Elkjøp ASA, 1997-1998
 • Toimitusjohtaja, Kodintekniikkaliitto ry, 1989-1996

Luottamustoimet

 • Yliopiston apteekki, hallituksen pj 2019-, henkilöstö-valiokunnan pj. ja tarkastusvaliokunnan jäsen
 • Nurminen Logistics Oyj, hallituksen pj 2021-, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan pj 2018-2021
 • Novita Oy, hallituksen puheenjohtaja 2024-
 • Muumimaailma Oy, hallituksen jäsen 2019-

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Enel Sintonen, s. 1977

Hallituksen jäsen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2024
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Tausta add

Työkokemus

 • Talousjohtaja, Eltel Networks Oy, 2022-
 • Partner ja useiden listayhtiöiden
  päävastuullinen tilintarkastaja, PricewaterhouseCoopers Oy, 2016-2022
 • Useita johtotehtäviä ja KHT-tutkinto (2011), PricewaterhouseCoopers Oy, 2006-2016,
 • Sisäinen tarkastaja, Kesko Oyj, 2003-2006
 • Senior Associate, PricewaterhouseCoopers AS (Viro), 2000-2003

Riippumattomuus

Riippuvainen yhtiöstä*, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

* Sintonen on toiminut Verkkokauppa.comin tilintarkastajayhteisön palveluksessa vuoteen 2022, josta ei ole kulunut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 e) kohdan mukaista kolmea (3) vuotta hallitusjäsenyyden ehdotettuun alkamiseen. Näin ollen hänen on katsottava olevan riippuvainen yhtiöstä. Sintonen ei kuitenkaan ole henkilökohtaisesti osallistunut kyseistä tilintarkastusta koskevaan toimeksiantoon eikä muutoin yhtiön neuvonantoon.


Robin Bade, s. 1979

Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja ja perustaja, eBrands
BBA, kauppatieteen opintoja
Hallituksessa vuodesta 2023
Palkitsemisvaliokunnan jäsen
Tausta add

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen, eBrands Holdings Oy 2020–
 • Hallituksen jäsen, Tulos Group 2020–
 • Hallituksen jäsen, Liwlig Group Oy 2018–

Työkokemus

CEO Europe, Mirum Agency (WPP Plc), 2012–2019
Toimitusjohtaja ja perustaja, Activeark Oy, 2003–2012

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Samuli Seppälä, s. 1975

Hallituksen jäsen
Päätoimi: Yrittäjä
Ylioppilas
Hallituksessa vuodesta 1998Tausta add

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen, F. Sergejeffin Olut-tehdas Osakeyhtiö, 2014–

Työkokemus

 • Perustaja, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj, 1992–2018

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Henrik Pankakoski, s. 1984

Hallituksen jäsen
Päätoimi: Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja, Wolt
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tausta add

Työkokemus

 • Suomen maajohtaja, Wolt 2017–2022
 • Useita rooleja liikkeenjohdon konsultoinnissa, The Boston Consulting Group 2008–2017

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com