Sijoittajat

Osaketieto

Osakkeen perustiedot

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakepääoma on 100 000 euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla.

Toimiala: Vähittäiskauppa

Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland Oy ylläpitää yhtiön osakasrekisteriä ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki

Yhtiö ei ole tietoinen sen osakkeisiinsa liittyvistä osakassopimuksista.

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com