Sijoittajat

Verkkokauppa.com sijoituskohteena

Verkkokauppa.comin tavoitteena on olla kaupan alan edelläkävijä Pohjoismaissa. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.

Monikanavainen ja skaalautuva liiketoimintamalli

Verkkokauppa.comin ketterä ja skaalautuva liiketoimintamalli yhdistää tehokkaasti verkkokaupan ja neljä jättimyymälää. Kilpailuetuina ja vahvuuksina ovat myös matala kustannusrakenne, tunnettu brändi sekä oma toiminnanohjausjärjestelmä ja verkkokauppa-alusta.

Jatkuvasti kehittyvä, monikanavainen asiointikonsepti varmistaa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen. Tuotetarjonta kattaa yli 90 000 tuotetta 26 tuotekategoriassa, ja asiakas saa tuotteet Verkkokauppa.comin asiakaslupauksen mukaisesti todennäköisesti aina halvempaan hintaan.

Vahva markkina-asema kaupan siirtyessä verkkoon

Jatkuvat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä ja vähittäiskaupassa tukevat siirtymistä verkkoon ja mobiiliin. Verkkokauppa.comin verkkokaupassa oli 82 miljoonaa vierailua vuonna 2022 ja se on Suomen parhaiten tunnettu ja vierailluin.

Verkkokauppa.comilla on vahva jalansija kodinelektroniikassa Suomessa. Huolimatta erittäin kilpaillusta ja hintavetoisesta markkinasta Verkkokauppa.com on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuksiaan.

Tavoitteena jakaa kasvavaa osinkoa

Verkkokauppa.comin osinkopolitiikka on maksaa omistajilleen kasvavaa osinkoa vuosineljänneksittäin. Osinkopolitiikka perustuu Verkkokauppa.comin pyrkimykseen kasvattaa jatkuvasti liiketoimintaansa ja tulosta. Vuosittainen osinkosumma on noussut vuodesta 2015 lähtien jokaisena vuonna. Poikkeuksena vuosi 2022, jolloin yhtiön liikevaihto laski ja tulos sekä omavaraisuusaste laskivat.

Vuoden 2022 taloudellisesta suoriutumisesta ja vallitsevista epävarmuuksista johtuen, hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle että yhtiö poikkeaa osingonmaksupolitiikastaan, eikä vuodelta 2022 maksettu osinkoa.

Osinkohistoria

Vakaa taloudellinen asema kasvun tukena

Verkkokauppa.comilla on vahva taseasema. Kassavarat ovat liiketoiminnan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaiset ja mahdollistavat kasvun tavoitteellisen hakemisen. Verkkokauppa.comin tavoitteena on olla kaupan edelläkävijä Pohjoismaissa ja kasvaa kohti miljardin euron liikevaihtoa.

Strategia

Tutustu strategiaamme

Avainluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme