https://inderes-ir-pages-dev-assets.storage.googleapis.com/verkkokauppa/images/verkkokauppa-v-logo.png
en / fi
EtusivuMeistäSijoittajatVastuullisuusYhteystiedot
menu
Change language: enfi

Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Ylintä päätäntävaltaa Verkkokauppa.comissa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää. Varsinainen yhtiökokous pidetään joka vuosi kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksessä sille määritetyt asiat sekä sille ehdotetut asiat.

Yleensä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ja sen valiokuntien asialistalle kirjaamia asioita. Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajat voivat myös pyytää yhtiön hallitusta lisäämään asioita seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Yhtiö julkaisee hyvissä ajoin verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkaiden pitää ilmoittaa vaatimuksensa asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa.

Merkittäviä yhtiökokouksen päätäntävallan alaisia asioita ovat:

  • tilinpäätöksen vahvistaminen;

  • taseen osoittaman voiton käyttöä, kuten osingonjakoa, koskevat päätökset;

  • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkitsemisesta;

  • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen;

  • tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen; ja

  • muut hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, kuten:

  • muutokset yhtiöjärjestykseen; ja

  • erityisten valtuutuksien antaminen hallitukselle (esim. valtuutus päättää lisäosingon maksamisesta, osakeannista tai Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta)

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhtiökokoukseen osallistuvat toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Lisäksi tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ehdokkaat, joita ehdotetaan valittaviksi hallitukseen, osallistuvat yhtiökokoukseen, jossa päätetään heidän valinnastaan.

Yhtiökokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukainen oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Verkkokauppa julkaisee hyvissä ajoin kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa asian käsittelystä yhtiökokouksessa. Tällaisen vaatimuksen katsotaan aina saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä.

Läsnäolo

Osakkailla, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaa.

Yhtiökokousasiakirjojen arkisto

Varsinainen yhtiökokous 2020 add

Varsinainen yhtiökokous 2019 add

Varsinainen yhtiökokous 2018 add

Ylimääräinen yhtiökokous 2017 add

Varsinainen yhtiökokous 2017 add

Varsinainen yhtiökokous 2016 add

Ylimääräinen yhtiökokous 2015 add

Varsinainen yhtiökokous 2015 add

Varsinainen yhtiökokous 2014 add

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com