Sijoittajat

Näkymät ja ohjeistus

Vuoden 2023 näkymät

Kuluttajakysynnän ja -liiketoiminnan arvioidaan jatkuvan haastavana ja liiketoimintaympäristön kehityksen ennustamisen vaikeana vuoden aikana.

Yhtiö uskoo, että se onnistuu hyödyntämään edukseen kaupan online-siirtymää ja kasvattamaan markkina-asemaansa valitsemissaan tuotekategorioissa. Yhtiö arvioi asiakkaiden siirtymisen asioimaan yhä enenevässä määrin verkkoon
olevan pysyvää.

Tulosohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 9.2.2023)

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2023 liikevaihdon laskevan (2022: 543.1 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton (vertailukelpoinen EBIT) kasvavan (2022: 3.5 miljoonaa euroa) vuodesta 2022.