Hallinnointi

Varsinainen yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous 2024

Verkkokauppa.com Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 4.4.2024 klo 14 etäkokouksena. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle perusteluineen tai päätösehdotuksineen 25.1.2024 mennessä osoitteeseen: Verkkokauppa.com Oyj, Hallitus, c/o hallituksen sihteeri, Tyynenmerenkatu 11, 6 krs., 00220 Helsinki.

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com